Studiegids

nl en

Linguistics 1: The Phonetics of English

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding in de fonetiek (uitspraakleer) van het modern Engels. De studenten leren hoe spraakklanken gemaakt worden, hoe ze beschreven en geclassificeerd kunnen worden, hoe ze gecombineerd kunnen worden en welke invloed ze op elkaar uitoefenen. Ook leren ze fonemisch te transcriberen.

Leerdoelen

Verwerving van het begrippenapparaat dat gehanteerd wordt in de fonetiek; verwerving van de beschrijving van Engelse spraakklanken, zowel op zichzelf als gecombineerd; verwerving van de symbolen benodigd voor fonemische transcriptie.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Toetsing

Drie in-term toetsen (30%), schriftelijk tentamen (70%); is het gemiddelde cijfer voor de in-term toetsen lager dan het tentamencijfer, dan telt het tentamencijfer voor 100%.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Syllabus

  • Beverley Collins & Inger Mees (1999), The phonetics of English and Dutch, Leiden: Brill.

  • Beverley Collins & Inger Mees (1998), Working with the phonetics of English and Dutch, Leiden: Brill. (Bij deze boeken behoren 3 CDs, die beschikbaar zijn via het Studiepunt.)

  • David Crystal (1995), The Cambridge encyclopedia of the English language, Cambridge: Cambridge University Press, 2nd edition 2003

  • John Wells (1990), Longman pronouncing dictionary, Harlow: Longman.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: Mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.