Studiegids

nl en

Literature 1B: The Classical and Christian Legacies

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus biedt een algemeen overzicht van de klassieke mythologie en filosofie, alsmede van de Bijbel en theologische onderwerpen, en de wijze waarop deze hun invloed hebben doen gelden op of gebruikt zijn door schrijvers in de loop van de ontwikkeling van de Engelstalige letterkunde vanaf de Vroegmoderne Tijd tot nu. Naast een algemeen cursusboek, zullen de studenten selecties lezen uit Ovidius, Homerus, Vergilius en de Bijbel, en tevens Engelstalige teksten bestuderen ter illustratie van het Nachleben van de klassieke en christelijke tradities in de Engelstalige letterkunde.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is om studenten praktische kennis te laten opdoen van essentiële elementen van klassieke en Joods-Christelijke tradities, zodat zij in staat zullen zijn om literaire Engelstalige teksten vanaf de Vroegmoderne periode tot nu zinvoller en in een bredere context te analyseren.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar via de website

Onderwijsvorm

  • 1 uur hoorcollege per week

  • zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met gesloten vragen (bijvoorbeeld multiple choice),
    korte open (invul)vragen, en enkele essayvragen

Blackboard

Er zal geen blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Ovid, Metamorphoses (Penguin)

  • Isabel Rivers, Classical and Christian Ideas in English Renaissance Poetry (Allen & Unwin)

  • The Authorized Version of the Bible (The “King James” version of 1611; Oxford World’s Classics)

  • Reader, te bestellen via Reader Online.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studieadviseur Bachelor: Mw. S.H.J. Bollen, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.
Studiecoördinator Master: mw. K. van der Zeeuw-Filemon, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.