Studiegids

nl en

Italiaans: Taalvaardigheid IIc

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In aansluiting met het taalvaardigheidsonderwijs van de propedeuse, worden de verschillende vaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven), geïntegreerd aangeboden in vier modules. Daarenboven worden, binnen een projectmatige aanpak, aan de hand van divers bronnenmateriaal (teksten en documenten, geluids- en beeldfragmenten, elektronische informatie) en veldwerk een viertaal projecten ontwikkeld rond een gezamenlijk thema.
Daarnaast wordt grammatica en woordenschat aangeboden.

Leerdoelen

Voor de leerdoelen taalvaardigheid, in termen van het Europees referentiekader, zie, Bacheloreindtermen/ De opleidingsdoelen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Testimonium met mondelinge en schriftelijke opdrachten

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Op de Blackboardsite kunnen de studenten de volgende zaken vinden

  • werkschema per (module) week

  • werkgroepactiviteiten

  • oefenmateriaal

  • aanvullend materiaal

Literatuur

  • M. Maiden, C. Robustelli. 2000. A Reference Grammar of Modern Italian. London: Arnold.

  • Nader op college op te geven literatuur.

Aanmelden

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus (met tentamen) in het kader van “Contractonderwijs” willen volgen, vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

drs. E. Odelli
Mw. drs. A.M. Domburg-Sancristoforo