Studiegids

nl en

Italiaans: La tradizione poetica italiana

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze collegereeks is gewijd aan de ontwikkeling en de belangrijkste kenmerken van de Italiaanse poëtische traditie, van het ontstaan van de poëzie in de Italiaanse volkstaal in de eerste helft van de 13e eeuw tot de eerste helft van de 19e eeuw. Behalve bij het werk van een aantal belangrijke dichters, wordt ook stilgestaan bij een aantal wetenschappelijke methoden ter bestudering hiervan. Hierbij wordt de student ook vertrouwd gemaakt met de belangrijkste begrippen op het gebied van de poëtica, de retorica en de versleer.

Leerdoelen

Verwerving van een solide basiskennis van de onder “Beschrijving” genoemde materie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

N.V.T.

Literatuur

Reader, plus nader op te geven studiemateriaal.

Aanmelden

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van “Contractonderwijs” willen volgen vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Bij de docent:

Dr. P.A.W. van Heck

Opmerkingen

Geen.