Studiegids

nl en

Italiaans: Dante poeta del mondo medievale

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het aankweken van enige vertrouwdheid met: de thematiek en het taaleigen van de Goddelijke Komedie, met name de Hel, binnen de religieuze, filosofische en literaire context van de late middeleeuwen; de omgang met een uitvoerig wetenschappelijk commentaar, waarin voortdurend verschillende interpretaties van zowel de letter van de tekst alswel de strekking en de diepere betekenis ervan tegen elkaar worden afgewogen; de belangrijkste bibliografische hulpmiddelen en informatiebronnen bij de studie van de Goddelijke Komedie.

Leerdoelen

Verwerving van een solide basiskennis van de onder “Beschrijving” genoemde materie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

N.V.T.

Literatuur

Wordt nader opgegeven.

Aanmelden

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van “Contractonderwijs” willen volgen (met tentamen) vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Bij de docent:
Dr. P.A.W. van Heck

Opmerkingen

Geen.