Studiegids

nl en

Italiaans: Het Italië van pausen, keizers en steden

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college Cultuurkunde wordt een overzicht gegeven van de Italiaanse geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot en met de Renaissance. Tijdens het college worden de gewichtigste historische omstandigheden en gebeurtenissen in chronologische volgorde besproken en tevens wordt aandacht geschonken aan de belangrijkste aspecten van het sociale en culturele leven.

Leerdoelen

Kennis van de grote lijnen van de Italiaanse geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot en met de Renaissance. Hiermee worden de studenten in staat gesteld de historische context te leren kennen waarin de belangrijkste literaire werken uit deze periode, die zij in de literatuurcolleges bestuderen, geplaatst moeten worden.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open vragen.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard
Op de Blackboardsite kunnen de studenten de volgende zaken vinden:

 • studiemateriaal

 • samenvattingen

 • (proef)vragen die de studenten in staat stellen de stof op doeltreffende wijze te bestuderen

 • proeftentamens

 • de mogelijkheid tot het stellen van tussentijdse vragen aan docent

Literatuur

Inleidende Literatuur

 • G. Holmes (edited by), The Oxford illustrated history of Italy, Oxford University press, 2001

Secundaire Literatuur

 • H. Hearder, Italy: A short History, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pp.38-65.

 • C. Volz, The Church of the Middle Ages, London, Concordia Publishing House, pp.92-106.

 • L. Martines, Power and imagination. City-States in Renaissance Italy, New York, Alfred A.

 • Knopf, 1979, pp.22-71.

 • G. Chittolini, Cities, «City-States» and Regional States in North-Central Italy, in C. Tilly,

 • W.P. Blockmans, editors, Cities & The Rise of States in Europe. A.D. 1000 to 1800, Boulder, 1994, pp.28-43.

 • J. R. Hale, Florence and the Medici: the pattern of control, London, Thames and Hudson, 1977, pp.49-75.

Inleidende en secundaire literatuur in de UB te vinden.

Aanmelden

Belangstellenden die deze cursus in het kader van “A la carte onderwijs” willen volgen (zonder tentamen) kunnen hier informatie vinden over oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van “Contractonderwijs” willen volgen (met tentamen) kunnen hier informatie vinden over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Bij de docent:

A.M. Domburg

Opmerkingen

Overzicht

Inleiding
Kenmerken van de Italiaanse geschiedenis: de regionale ontwikkeling
Het Italië van de vroege middeleeuwen: het einde van het Westromeinse Rijk; de Germaanse invallen en het verlies van de territoriale eenheid.

Paus en Keizer (IX – XI eeuw)
Pausen en keizers: de opkomst van de macht van de paus; het uiteenvallen van het Karolingische Rijk; het ontstaan van het heilige Duitse Rijk en zijn banden met Italië en de Kerk; de Investiturenstrijd.
De Normandiërs

De Comuni (XI-XII eeuw)
De economische herleving van de Italiaanse steden; het bereiken van de politieke autonomie; de politieke evolutie van de comuni.

Keizers, Pausen en Comuni (XII-XIII eeuw)
Conflict tussen steden en keizers: de keizers Frederik I Barbarossa en Frederik II en hun conflict met de comuni; de positie van de paus; de guelfi en de ghibellini.
Ontwikkelingen in Zuid-Italië

De ontwikkeling van de Comuni (XIII-XIV eeuw)
De Signoria: de belangrijkste Italiaanse steden
Het einde van de universele machten
Culturele ontwikkelingen

Het Italië van de regionale staten (XIV-XV eeuw)
De vorming van de regionale staten: van Signoria naar Principato
Culturele ontwikkelingen

Machiavelli en zijn tijd (XVI eeuw)
Politieke ontwikkelingen tot 1559