Studiegids

nl en

Sociolinguïstiek, straattaal, tussentaal, social media en meer

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Is er nog sprake van één variëteit van het Standaardnederlands nu Vlaamse tv-series in Nederland ondertiteld worden en omgekeerd? In dit vak bespreken we actuele thema’s uit de sociolinguïstiek. We analyseren moderne en historische gevallen van taalvariatie en de interne en externe factoren die de variatie kunnen verklaren. Speciale aandacht gaat uit naar de rol van genre, medium en modus (gesproken of geschreven). Beïnvloedt de keuze voor een bepaald medium of genre het taalgebruik? Leiden technologische veranderingen tot taalverandering? Of tot taalverloedering? Hoe scherp is de scheidslijn tussen gesproken en geschreven taalgebruik? Wat is de impact van social media op taal? En van televisie? We zullen ook zien dat er historische parallellen zijn met de opkomst van ooit nieuwe media zoals het schrift.

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je:

 • mondeling en schriftelijk reflecteren op en rapporteren over taalvariatie en de externe factoren die erop van invloed zijn, in het bijzonder genre, modus en medium;

 • gevorderde wetenschappelijke literatuur interpreteren, vergelijken en kritisch beoordelen;

 • een beperkt onderzoek uitvoeren en er volgens de geldende regels verslag van doen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Bijdrage aan het college in discussies (10%) en d.m.v. presentaties (10%)

 • Afsluitend werkstuk (80%)

Weging

Voor beide onderdelen moet minimaal een 5,5 worden behaald.

Herkansing

Het werkstuk kan herkanst worden. Wanneer de bijdrage aan het college tot een onvoldoende resultaat leidt, moet een vervangende opdracht worden gedaan.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuur bestaat uit artikelen en zal bekend worden gemaakt via Brightspace. Enkele titels zijn:

 • Jurgen Jaspers (2006): 'Marokkaanse jongens en het Algemeen Nederlands’. In: Nederlandse Taalkunde 11, p. 258-285.

 • Linda van Meel, Frans Hinskens & Roeland van Hout (2014): ‘Variation in the realization of /ɛi/ by Dutch youngsters: from local urban dialects to emerging ethnolects?’ In: Dialectologia et Geolinguistica, 22, p. 46.-74.

 • Remco Knooihuizen & Oscar Strik (2014): ‘Relative productivity potentials of Dutch verbal inflection patterns’. In: Folia Linguistica Historica 35, p. 173-200.

 • Chloé Lybaert (2014): ‘Perceptie van tussentaal in het gesproken Nederlands in Vlaanderen. Een experimentele benadering van saillantie’. In: Nederlandse Taalkunde 19, p. 185-219.

 • Gijsbert Rutten (2008): ‘Standaardvariatie in de achttiende eeuw. Historisch-sociolinguïstische verkenningen’. In: Nederlandse Taalkunde 13, p. 34-59.

 • Hans van de Velde & Roeland van Hout (2003): ‘De deletie van de slot-n’. In: Nederlandse Taalkunde 8, p. 93-114.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Studenten Nederlandse taal en cultuur en overige studenten voor wie deze cursus een verplicht onderdeel is van het programma (zie ‘Maakt deel uit van’) hebben voorrang bij het volgen van de cursus wanneer de maximale capaciteit bereikt is. Overige studenten dienen voor inschrijving eerst toestemming te vragen aan de studieadviseur via stuconederlands@hum.leidenuniv.nl.