Studiegids

nl en

Tweedetaalverwerving: didactiek en toetsing

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Afgerond college Inleiding Linguïstiek of een vergelijkbaar inleidend college Taalwetenschap en/of het college Inleiding Tweedetaalverwerving (1e semester).

Beschrijving

In dit college leren studenten verschillende principes van didactiek bij het leren van een tweede/vreemde taal. Welke vormen van instructie hebben zin? En welke factoren spelen daarbij een rol? Bovendien gaan we in op de aspecten van evaluatie en beoordeling van taalvaardigheid. Hoe moet je op een zinnige en eerlijke manier taalvaardigheid meten?Uiteindelijk schrijven studenten een verslag naar de praktijk van (online) taaldidactiek en toetsing.

Leerdoelen

 • Het leren kennen van de belangrijkste uitgangspunten en methoden van didactiek en toetsing bij tweedetaalverwerving. - Het leren vormen van (tentamen)vragen over hoofd- en bijzaken binnen de verschillende componenten van tweedetaalverwerving.

 • Het reflecteren op eigen ervaringen met taalleermethoden om deze te kunnen delen en relateren aan de literatuur.

 • Het lezen van en presenteren over taaldidactisch onderzoek.

 • Het leren uitvoeren van (een onderdeel van) taaldidactisch onderzoek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Referaat, mondelinge presentatie (20%)

 • Schriftelijk tentamen met essayvragen (50%)

 • Verslag (30%)

Weging

Het eindcijfer van de cursus is een gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, waarbij als aanvullende eis geldt dat het tentamen voldoende (5,5) moet zijn.

Herkansing

Het tentamen mag herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Loewen, S. (2015 or 2020). Introduction to instructed second language acquisition. (1st or 2nd edition). New York/London: Routledge.

 • Onderzoeksartikelen tba

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Geen.