Studiegids

nl en

Vrije keuzeruimte 10 EC (MA Neerlandistiek)

Vak
2022-2023

De vrije keuzeruimte binnen de MA Neerlandistiek is op drie manieren in te vullen:

  1. Keuzevak Neerlandistiek: Een extra vak dat wordt aangeboden binnen de master Neerlandistiek. Je kunt kiezen uit de vakken van elke specialisatie.

  2. Keuzevak Leiden: Ieder keuzevak dat wordt aangeboden bij een masteropleiding van de Universiteit Leiden. Het is raadzaam als de student voorafgaand aan het volgen van dit vak bij de studiecoördinator van het betreffende programma informeert of het vak gevolgd mag worden. Studenten dienen ook rekening te houden met eventuele ingangseisen.

  3. Keuzevak elders: Een keuzevak van een masteropleiding aan een andere universiteit. Indien studenten een keuzevak aan een andere universiteit willen volgen, dient hiervoor toestemming te worden gevraag bij de examencommissie via deze procedure. Studenten dienen er na toestemming zelf zorg voor te dragen dat zij worden ingeschreven bij de betreffende universiteit.

  4. Stage: Een stage die aansluit op het studieprogramma. Studenten mogen de vrijekeuzeruimte invullen met een stage. Voorwaarde is dat deze stage aansluit bij de specialisatie van de student. Bovendien moet de stageopdracht aantoonbaar op masterniveau zijn, doordat het bijvoorbeeld een onderzoekscomponent heeft. De student dient zelf een stageplek te vinden. Docenten kunnen adviseren over interessante bedrijven en instellingen uit hun netwerk. Verdere voorbereiding verloopt via de Humanities Career Service.