Studiegids

nl en

Bioanalyse van Geneesmiddelen OUDE STIJL (5 EC)

Vak
2021-2022

Dit vak is per 2021-2022 vervallen

De vakken Bioanalyse (BA5 á 5 EC= 4011BIOANY), Integratieopdracht PKPD data analyse (IO3 á 3 EC = 4011IPKPDY) en Farmacokinetiek en –dynamiek (PKPD5 á 5 EC = 4011FARKDY) zijn gewijzigd. De tentamenstof is grotendeels over de twee vakken nieuwe stijl verdeeld (BA6 = Bioanalyse van GNM á 6 EC = 4011BIAN6Y en PKPD7 = Farmacokinetiek en –dynamiek á 7 EC = 4011PKPD7Y). Hieronder staat hoe je (onderdelen van) de vakken OUDE STIJL alsnog kunt behalen of dat je beter een of meer vakken NIEUWE STIJL kunt doen.
NB De tentamens oude stijl worden alléén nog in 2021-2022 tweemaal aangeboden, vanaf 2022-2023 kunnen studenten alleen de nieuwe stijl vakken volgen volgens de nieuwe stijl toetsing.

Overgangsregeling:

  • BA5, IO3 én PKPD5 oude stijl nog niet gevolgd en/of gehaald? Volg dan BA6 en PKPD7 nieuwe stijl: schrijf je hiervoor in en laat indien nodig je vereisten aanpassen door SSA.

  • BA5 en/of IO3 nog niet gehaald, PKPD5 wel? Kijk hieronder bij de onderdelen die je nog niet gehaald hebt hoe je deze kunt inhalen.

  • IO3 en PKPD5 niet gehaald, BA5 wel? Kijk op de module van PKPD7 hoe je PKPD5 kunt inhalen en hieronder voor het inhalen van IO3 – deel 1 en/of 2.

  • BA5 verslag nog niet gehaald? Doe het practicum BA opnieuw tijdens BA6 in mei 2022; schrijf je in voor de oude stijl uSis VAKdeelnamecode, zie Studiegids onder Files > uSis codes_BFW1.

  • BA5 oefententamenvragen nog niet gehaald? Maak de oefententamenvragen opnieuw tijdens BA6 nieuwe stijl in 2022 (meld je bij de docent).

  • BA5 tentamen nog niet gehaald? Maak de herkansing tentamen BA5 oude stijl op dezelfde tentamendatum als het Bioanalyse tentamen nieuwe stijl (voorlopige tentamendata$ 7 juni 2022 en/of herkansing op 11 juli 2022); schrijf je in voor de oude stijl uSis tentamencode, zie Studiegids onder Files > uSis codes_BFW1.

  • IO3 - deel 1 oude stijl (4011IPKPDT) nog niet gehaald? Maak dan de herkansing IO3 - deel 1 oude stijl - evt. i.c.m. BA5 oude stijl - op dezelfde tentamendatum als het Bioanalyse tentamen nieuwe stijl (voorlopige tentamendata$ 7 juni 2022 en/of herkansing op 11 juli 2022); schrijf je in voor de oude stijl uSis tentamencode, zie Studiegids onder Files > uSis codes_BFW1.

  • IO3 - deel 2 oude stijl (4011IPKPDO) nog niet gehaald? Maak dan de herkansing IO3 - deel 2 oude stijl - evt. i.c.m. PKPD5 oude stijl - op dezelfde tentamendatum als het Farmacokinetiek en –dynamiek tentamen nieuwe stijl (voorlopige tentamendata$ 6 juli 2022 en/of herkansing op 25 juli 2022); schrijf je in voor de oude stijl uSis tentamencode, zie Studiegids onder Files > uSis codes_BFW1.

$ Het 2e semester is nog niet geroosterd, data zijn onder voorbehoud en worden uiterlijk 15 nov definitief.