Studiegids

nl en

Organische chemie 1

Vak
2021-2022

Beschrijving

Tijdens de (werk)colleges worden de basisbeginselen van de organische chemie behandeld, waaronder het tekenen van moleculen (tellen valentie-elektronen en toepassen octet-regel), hybridisering, orbitaal theorie (kwalitatief), het herkennen van reacties en het opstellen van mechanismen. De opgaven uit de werkcolleges hebben als doel het toepassen van de belangrijkste theoretische principes en de verdieping van de reacties/mechanismen uit de behandelde hoofdstukken.

Leerdoelen

Aan het einde van het vak

  • weten studenten de namen van functionele groepen van organische moleculen.

  • kennen studenten de naamgeving/structuur van standaard moleculen en van een 30-tal basis begrippen/principes uit de organische chemie.

  • kunnen studenten de organische chemische regels toepassen om reacties te herkennen en een mechanisme op te stellen.

  • zijn de studenten in staat om het periodiek systeem te gebruiken voor het oplossen van simpele zuur/base vragen, alsmede vertrekkende groep reeks en nucleofiliciteit.

  • kunnen studenten het elektrofiel/nucleofiel herkennen en het mechanisme van een reactie optekenen.

Literatuur

  • Organic Chemistry, Clayden, Greeves and Warren; OUP Oxford, 2nd edition, ISBN 9780199270293

Coordinator

Dhr. Dr. ing. M. Overhand

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

  • Thuis opdrachten

  • Combinatie van hoor- en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Ingangseisen

Niet van toepassing

Inschrijven

Voor deelname aan de verschillende onderdelen van het vak én voor deelname aan het (her)tentamen is per onderdeel een aparte inschrijving in uSis verplicht. De inschrijving voor de vakonderdelen sluit 28 dagen voor de start van het eerste onderdeel van het vak; de inschrijving voor het (her-/deel)tentamen sluit 10 dagen voor de tentamendatum. Je vindt het overzicht met studieactiviteiten, incl. deadlines, in het rechtermenu onder ‘Files’> ‘uSis codes BFWx’.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.