Studiegids

nl en

Practicum Ontwerp en synthese

Vak
2021-2022

LET OP het 2e semester is nog niet geroosterd, onderwijsvorm en toetsing zijn nog onder voorbehoud.

Beschrijving

Binnen het practicum ontwerp & synthese maken de studenten kennis met verschillende facetten van het onderzoek binnen de farmacochemie. De studenten synthetiseren en analyseren nieuwe verbindingen, die vervolgens ook in een model-systeem getest worden om hun werking op een receptor te bepalen. Aan het einde van het practicum worden alle resultaten van alle studenten verzameld. Op basis van deze verzamelde resultaten wordt een verslag geschreven in de stijl van een wetenschappelijke publicatie in het veld van de farmacochemie.

Leerdoelen

Aan het einde van het vak kan de student

  1. gegeven farmacologische/fysisch chemische/structurele data van meerdere liganden op een receptor interpreteren en gebruiken om de “drug likeness” van een ligand te evalueren.
  2. structurele analyse van simpele producten uitvoeren met behulp van NMR-analyse.
  3. de stappen die in het laboratorium plaatsvinden in een farmacochemische setting herkennen en het belang van die stappen toelichten met resultaten behaald uit die stappen.
  4. primaire wetenschappelijke data en literatuur verwerken tot een wetenschappelijk verantwoord verslag in artikel-vorm.

Literatuur

  • G.L. Patrick. An introduction to medicinal chemistry (6de editie). Uitgever: Oxford. ISBN: 9780198749691.

Coordinator

Dhr. Dr. D. van der Es

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Practicum, zelfstudie, computerpracticum, verslaglegging
Voor het practicum geldt dat aanwezigheid gedurende het gehele practicum verplicht is.

Toetsing

Het practicumcijfer is opgebouwd uit: Praktijkcijfer (30%), labjournaal (20%) en verslag (50%).
Het gewogen gemiddelde van alle practicumonderdelen dient minimaal 6,0 te bedragen; er is geen minimum per deelcijfer.
Voor studenten die in of voor 2018-2019 al aan een onderdeel van het vak Thema Ontwerp en Synthese hebben deelgenomen geldt dat er pas EC worden toegekend als alle andere onderdelen van het vak ook succesvol afgerond zijn.

Ingangseisen

Aan het practicum mag niet eerder worden deelgenomen dan nadat het onderdeel Veiligheid binnen het vak Inleiding BFW met goed gevolg is afgelegd.

Inschrijven

Voor deelname aan de verschillende onderdelen van het vak én voor deelname aan het (her)tentamen is per onderdeel een aparte inschrijving in uSis verplicht.
LET OP Dit is een vak met een praktische oefening: de inschrijving sluit 28 dagen voor de start van het eerste onderdeel van het vak; de inschrijving voor het (her-/deel)tentamen sluit 10 dagen voor de tentamendatum. Je vindt het overzicht met studieactiviteiten, incl. deadlines, in het rechtermenu onder ‘Files’> ‘uSis codes BFWx’.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.