Studiegids

nl en

Moleculaire genetica 2 (BFW)

Vak
2021-2022

Beschrijving

Dit vak houdt zich bezig met het bestuderen van de structuur, dynamiek en functie van genetisch materiaal op moleculair niveau. Onderwerpen in dit vak hebben betrekking op het genetisch materiaal zelf, de processen die zich erop afspelen en de functie hiervan in de context van een cel. Deze onderwerpen worden behandeld vanuit een vergelijkend perspectief voor eukaryoten, bacteriën en virussen.

Coordinator

Mw. Dr. A. Alia (Matysik)

Doelgroep

BFW2

Toegangseisen

Niet van toepassing

Onderwijsvorm

Colleges; de colleges worden in het Engels gegeven.

Literatuur

Alberts et al. Molecular Biology of the Cell, 6e editie. Garland Science, ISBN-13: 978-0815345244

Leerdoelen

Het verkrijgen van mechanistisch inzicht in processen in de cel waarbij de nucleïnezuren DNA en RNA een hoofdrol vervullen en de samenhang van deze processen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (100%).
NB de vragen zijn in het Engels gesteld, studenten mogen in het Nederlands of Engels beantwoorden.

Inschrijven

Voor deelname aan de verschillende onderdelen van het vak én voor deelname aan het (her)tentamen is per onderdeel een aparte inschrijving in uSis verplicht. De inschrijving voor de vakonderdelen sluit 28 dagen voor de start van het eerste onderdeel van het vak; de inschrijving voor het (her-/deel)tentamen sluit 10 dagen voor de tentamendatum. Je vindt het overzicht met studieactiviteiten, incl. deadlines, in het rechtermenu onder ‘Files’> ‘uSis codes BFWx’.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.