Studiegids

nl en

Organische Chemie 2

Vak
2021-2022

Beschrijving

Tijdens de (werk)colleges worden de basisbeginselen van de organische chemie herhaald en getoetst aan de hand van opgaven uit het boek. De werkcollege opgaven dienen tevens voor het toepassen van de belangrijkste theoretische principes en de verdieping van de reacties/mechanismen uit de behandelde hoofdstukken, om het probleem oplossend vermogen van de student te prikkelen. Aan bod komen o.a. de stof uit OC1 en orbitaal interacties, enolaat chemie, aromatische substituties, Michael additie en cyclo-addities (retro synthetische analyse).

Leerdoelen

Logisch leren nadenken, d.w.z. het toepassen van de organisch-chemische regels om reacties te herkennen en een mechanisme te kunnen opstellen. Het eigen maken van de aantekeningen. Voldoende organisch-chemische inhoud krijgen om met goed gevolg de minor Modern Drug Discovery te kunnen doen.

Literatuur

  • Organic Chemistry, Clayden, Greeves and Warren; OUP Oxford, 2nd edition, ISBN 9780199270293

Coordinator

Dhr. Dr. ing. M. Overhand

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Een combinatie van hoor- en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Ingangseisen

Basiskennis organische chemie

Inschrijven

Voor deelname aan de verschillende onderdelen van het vak én voor deelname aan het (her)tentamen is per onderdeel een aparte inschrijving in uSis verplicht. De inschrijving voor de vakonderdelen sluit 28 dagen voor de start van het eerste onderdeel van het vak; de inschrijving voor het (her-/deel)tentamen sluit 10 dagen voor de tentamendatum. Je vindt het overzicht met studieactiviteiten, incl. deadlines, in het rechtermenu onder ‘Files’> ‘uSis codes BFWx’.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.