Studiegids

nl en

Histologie

Vak
2021-2022

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om van verschillende weefseltypen het histologisch beeld op microscopisch niveau te correleren aan de fysiologische functie. Door middel van voorbereidende opdrachten voorafgaand aan de hoorcolleges worden (immuno)histochemische technieken, verschillende weefseltypen en hun functie besproken. Bij de digitale practica wordt deze kennis toegepast door microscopische preparaten te interpreteren.

Practica zijn een verplicht onderdeel van de cursus. Om het vak te halen, moet je het practicum hebben gevolgd (aanwezigheidsplicht). Het tentamen bestaat uit meerkeuzevragen over de lesstof en het practicum.

Leerdoelen

  • Interpreteren van verschillende weefsels op microscopisch niveau aan de hand van kennis van fysiologie en celbiologie.

  • Uitleggen van de toepassing van verschillende histochemische en immunologische kleuringen.

  • Onderscheiden van de vier basisweefseltypen op grond van de typische histologische en celbiologische eigenschappen op microscopisch niveau.

  • Correleren van het histologisch beeld van de verschillende weefsels op microscopisch niveau aan de fysiologische functie.

Literatuur

  • Verplicht: Junqueira’s Basic Histology, Text and Atlas, A.L. Mescher; 14e editie McGraw-Hill. ISBN: 9780071842709 (of 9780071842686 voor E-book)

  • Collegestof

  • Practicum: de benoemde onderdelen van de behandelde preparaten

  • Voorbereidende opdrachten voor de hoorcolleges en het practicum

Coordinator

Mw. Dr. L. Holtman

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

College en digitaal microscopiepracticum

Toetsing

  • Aanwezigheid bij het practicum is verplicht en een voorwaarde voor het behalen van het vak.

  • Schriftelijk tentamen (100%)

Ingangseisen

Niet van toepassing

Inschrijven

Voor deelname aan de verschillende onderdelen van het vak én voor deelname aan het (her)tentamen is per onderdeel een aparte inschrijving in uSis verplicht. De inschrijving voor de vakonderdelen sluit 28 dagen voor de start van het eerste onderdeel van het vak; de inschrijving voor het (her-/deel)tentamen sluit 10 dagen voor de tentamendatum. Je vindt het overzicht met studieactiviteiten, incl. deadlines, in het rechtermenu onder ‘Files’> ‘uSis codes BFWx’.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.