Studiegids

nl en

Fysiologie

Vak
2021-2022

Beschrijving

Fysiologie is de leer van het functioneren van het levende, complete organisme, van het (sub)cellulaire niveau, via weefsels en organen tot en met orgaansystemen. Tijdens het blok komen onderwerpen aan bod die fundamenteel zijn voor de fysiologie, zoals het zenuwstelsel, cardiovasculaire stelsel, ademhaling, spijsvertering, endocriene stelsel en het urinaire stelsel.

Leerdoelen

  • Kunnen beschrijven hoe de organen van het verteringsstelsel zoals de lever, het vetweefsel, en de pancreas in de context van lipiden en glucose metabolisme reageren op de aan- of afwezigheid van energie uit het dieet

  • Kunnen illustreren aan de hand van minimaal 3 verschillende hormonen, waaronder cortisol, hoe zij hun cellulaire fysiologische response uitvoeren en welke positieve en negatieve terugkoppelingsprocessen hierbij een rol spelen

  • Kunnen differentiëren tussen de verschillende bloedcellen wat betreft hun morfologie en specifieke functie, met de nadruk op hun rol in het immuunsysteem

  • Aan de hand van een ECG kunnen bediscussiëren welke fysiologische processen bijdragen aan het goed functioneren van het hart

  • Kunnen schetsen welke elementen van het zenuwstelsel betrokken zijn bij het genereren van een actiepotentiaal en de bijbehorende fysiologische reactie van het hart en de skeletspieren

  • Kunnen weergeven hoe filtratie, absorptie en secretie in de nier bijdragen aan de klaring van stoffen door het urinestelsel

Literatuur

Aanbevolen: Mulroney & Myers, Netter’s Essential Physiology, 2nd Edition (2015). Uitgever: Elsevier. ISBN 9780323358194

Coordinator

Dhr. Dr. M. Hoekstra

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practica, studieopdracht

Toetsing

Het resultaat van het tentamen bepaalt het eindcijfer. Een actieve participatie tijdens de verplichte practica en de studieopdracht is voorwaardelijk voor het verkrijgen van de studiepunten.

Ingangseisen

Niet van toepassing

Inschrijven

Voor deelname aan de verschillende onderdelen van het vak én voor deelname aan het (her)tentamen is per onderdeel een aparte inschrijving in uSis verplicht. De inschrijving voor de vakonderdelen sluit 28 dagen voor de start van het eerste onderdeel van het vak; de inschrijving voor het (her-/deel)tentamen sluit 10 dagen voor de tentamendatum. Je vindt het overzicht met studieactiviteiten, incl. deadlines, in het rechtermenu onder ‘Files’> ‘uSis codes BFWx’.
NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.