Prospectus

nl en

Séminaire de recherche: La littérature francophone aux Pays-Bas (1400-1650)

Course
2019-2020

Toegangseisen

Eerstejaarscollege Middeleeuwen I: Littérature Moyen-âge (of een vergelijkbaar vak elders).

N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Beschrijving

Ce séminaire explore la position du français aux Pays-Bas, du moyen âge aux débuts de l’époque moderne, à travers la production littéraire locale dans cette langue. Nous lirons des textes littéraires de locuteurs natifs du français (Philippe de Commynes, Georges Chastellain, Philippe de Marnix de Sainte Aldegonde) ainsi que d’auteurs bilingues ayant le néerlandais comme langue maternelle mais écrivant en français (Lucas d’Heere, Jan van der Noot, Peeter Heyns). Parmi ces derniers, plusieurs auteurs ont produit des œuvres bilingues, permettant d’adopter une approche comparative. A travers les notions de francophonie, de plurilinguisme et de multilinguisme, nous étudierons les attitudes contemporaines vis-à-vis des deux langues voisines ainsi que les échanges entre les milieux littéraires francophones et néerlandophones.

Leerdoelen

Uitgaande van reeds verworven kennis, gaan de studenten via een focus op de vroegmoderne Nederlanden dieper in op het thema francofonie. Behalve toepassing en verdieping van de reeds aanwezige literair-historische kennis en tekst-analytische vaardigheden, beoogt deze cursus ook de vaardigheden, presentatie, verslaglegging en samenwerking te verbeteren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

  • Bijwonen college: 39

  • Bijwonen practica:

  • Voorbereiden college: 29

  • Studiebegeleiding:

  • Bestuderen Literatuur:

  • Maken opdracht(en): 72

  • Voorbereiding voor toetsing:

  • Toetsing:

  • Vrij aan te vullen onderdelen:

Toetsing

Werkstuk
Gezamenlijke en individuele opdrachten en mondelinge presentatie

Weging

Werkstuk 70%
Gezamenlijke en individuele opdrachten en mondelinge presentatie 30%

Herkansing

Uitsluitend voor werkstuk

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het eindwerkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor beschikbaar stellen studiemateriaal

Literatuur

Literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

drs E.M.T.Poolman