Prospectus

nl en

Scriptie MA Neerlandistiek (alle specialisaties)

Course
2019-2020

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In de MA-scriptie doen studenten verslag van een zelfstandig uitgevoerd onderzoek op het gebied van een van de vijf specialisaties: Nederlandse taalkunde, Moderne Nederlandse letterkunde, Oudere Nederlandse letterkunde, Nederlandkunde of Taalbeheersing van het Nederlands. De omvang ervan is 20 ec wat neerkomt op 17.000-20.000 woorden.

Leerdoelen

De student moet zelfstandig een probleemstelling kunnen formuleren die getuigt van inzicht in de methodologische uitgangspunten, de centrale vragen en de stand van de kennis binnen het vakgebied. De student moet ook blijk geven in staat te zijn om op basis van de secundaire wetenschappelijke literatuur op een analytische en kritische wijze verslag te doen van bestaande analyses en openstaande problemen binnen een vakgebied en om ook meer complexe begrippen/methoden van een discipline op inzichtelijke wijze toe te passen op een corpus van – al dan niet tijdens veldonderzoek vergaard – materiaal. De student moet daarnaast ook zelfstandig een scriptieschrijven die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld.

Studielast

De studielast bedraagt 560 uur.

Rooster

Uiterste inleverdatum van de definitieve versie is 15 juni 2020.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing

De eerste lezer, doorgaans een docent van de masteropleiding Neerlandistiek, is verantwoordelijk voor begeleiding en beoordeling van de scriptie. In de eindfase wordt de scriptie voorgelegd aan een tweede lezer. Beide lezers stellen in overleg een cijfer voor de scriptie vast. De student moet de scriptie verdedigen tijdens het eindgesprek met de examencommissie (de eerste en de tweede lezer).

Blackboard .

Blackboard

Literatuur

Wordt besproken met de docent.

Aanmelden

Bij de desbetreffende docent, afhankelijk van de specialisatie:

Voor de specialisatie Moderne Nederlandse Letterkunde:
Dhr. Dr. Bram Ieven
Mw. Prof. dr. Yra van Dijk Mw. Dr. Esther Op de Beek

Voor de specialisatie Oudere Nederlandse Letterkunde:
Mw Dr. Olga van Marion
Dhr Dr. Geert Warnar
Dhr Prof. dr. Wim van Anrooij

Voor de specialisatie Taalbeheersing van het Nederlands:
Dhr. Prof. Dr. Ton van Haaften Dhr. Dr. Maarten van Leeuwen
Mw Dr. Henrike Jansen
Dhr Dr. Ronny Boogaart

Voor de specialisatie Nederlandse taalkunde:
Dhr. Prof. Dr. Sjef Barbiers Dhr Dr. Ronny Boogaart
Dhr Dr. Gijsbert Rutten
Mw.Dr. Tanja Simons

Voor de specialisatie Nederlandkunde:
Nederlandse letterkunde en Vaderlandse geschiedenis: Dhr dr. Rick Honings
Nederlandse taalkunde: Mw Dr. Johanneke Caspers
Nederlandse kunstgeschiedenis: Mw Dr. Marion Boers

Contact

Algemene informatie:
Specialisatie Nederlandkunde: Mw. drs. Irena van Kampen-Zagar, studiecoördinator
Alle andere specialisaties: Mw. drs. Lianne Decoz-Heun, studiecoördinator