Prospectus

nl en

Het Italië van pausen, keizers en steden (cultuurkunde)

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Hoe en waarom ontplooide Italië zich na de val van het West-Romeinse Rijk tot de bakermat van de Renaissance? Wat was hierbij de rol van de "barbari" die Italië binnendrongen? Hoe ontstond de politieke versnippering die Italië zo lang heeft gekenmerkt, en wat waren juist de bindende factoren in de "Italiaanse" cultuur voorafgaand aan de moderne tijd? Wat is daarvan nog zichtbaar in het huidige Italië?
Dergelijke vragen staan centraal in deze collegereeks. De student vergaart daarmee inzicht in de Italiaanse geschiedenis van de vroege Middeleeuwen tot en met de Renaissance. Er wordt aandacht geschonken aan de belangrijkste culturele, sociale en politieke ontwikkelingen van deze periode.
Het college loopt parallel met dat van Klassieke Italiaanse Letterkunde en verschaft de historische context waartegen men literaire en taalkundige ontwikkelingen kan plaatsen.

Leerdoelen

 • De student vergaart kennis van en inzicht in de grote lijnen van de Italiaanse geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot en met de Renaissance,

 • De student is in staat om de belangrijkste literaire werken uit deze periode, die tijdens de literatuurc- een taalkundeolleges worden behandeld, te plaatsen in hun historische context.

 • De student ontwikkelt affiniteit met hedendaagse beeldvorming en benaderingen van deze historische periode en meet zich een onderzoekende houding aan ten opzichte van de Italiaanse geschiedenis.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Interactief hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie. Van de studenten wordt verwacht dat ze regelmatig opdrachten voorbereiden. Deze worden in de colleges en/of via Blackboard opgegeven.

Studielast

 • Totale studielast:140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Zelfstudie en voorbereiding colleges: 112 uur

 • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing en weging

 • Participatie en opdrachten tijdens het semester (25%). Als de student deze tijdens het semester naar behoren heeft uitgevoerd, hoeft dit deel niet herkanst te worden.

 • Schriftelijk (open boek) tentamen (75%).
  Voor beide onderdelen dient een voldoende resultaat te worden behaald.

Herkansing en weging

 • Alternatieve opdrachten ter vervanging van participatie tijdens het semester (25%) en/of

 • Schriftelijk (open boek) tentamen (75%).

Nabespreking tentamen

Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag verzoekt.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Inleidende Literatuur. Nader te bepalen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is momenteel niet beschikbaar voor à-la-carte-onderwijs.

Contact

dr. E.J.M.Grootveld