Prospectus

nl en

Latin American Sociolinguistics and Dialectology

Course
2019-2020

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Verschillende sociolinguïstieke onderwerpen komen aan bod. De nadruk ligt hierin op de situatie in Latijns-Amerika. Speciale aandacht wordt gegeven aan begrippen zoals taalvariatie, taalcontact en tweetaligheid. Daarnaast geven de colleges inzicht in de consequenties van het naast elkaar bestaan van twee of meer talen voor de gemeenschap en voor de talen zelf vanuit een taalkundig standpunt. Dialecten van het Spaans in Latijns-Amerika worden bestudeerd. Ook wordt er aandacht besteed aan het bedenken van onderzoeksvragen en hypothesen voor taalkundig onderzoek.

Leerdoelen

 • De student zal kennis opdoen over hoe de maatschappij taalgebruik kan beïnvloeden

 • De student zal kennis opdoen over de intrinsieke kenmerken van de linguïstieke varianten van het Spaans dat gesproken wordt in Latijns-Amerika
  De student zal kennis opdoen en bewustzijn creëren wat betreft de fenomenen veroorzaakt door taalcontact

De vaardigheden die je bij dit vak zult tegenkomen zijn:

 • Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

 • Zelfregulering (zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten)

 • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

 • Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

 • Flexibiliteit (omgaan met veranderingen, leergierigheid, aanpassingsvermogen)

 • Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

 • Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)

 • Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)

 • Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college: 14 uur

 • Bestuderen Literatuur: 50 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 23 uur

 • Voorbereiding voor presentatie: 20 uur

 • Toetsing: : 5 uur

Toetsing

Toetsing

Tentamen: 50%
Onderzoeksvoorstel: 25% (in te leveren tijdens toetsweek)
Presentatie: 25%
Alle drie onderdelen zijn verplicht. Zonder één van de drie onderdelen is er geen recht op herkansing

Weging

Tentamen: 50%
Onderzoeksvoorstel: 25% (in te leveren tijdens toetsweek)
Presentatie: 25%
Alle drie onderdelen zijn verplicht. Zonder één van de drie onderdelen is er geen recht op herkansing

Herkansing

Tentamen: 75%
Onderzoeksvoorstel: 25%

nabespreking tentamen

Op welke wijze en tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt, wordt uiterlijk bekendgemaakt op de dag van de tentamenuitslag. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student dit verzoekt binnen 30 dagen na de bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • wekelijkse powerpoints van docent

 • informatie delen

Literatuur

Nader bekend te maken

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. P. González

Administrations Office: van Wijkplaats

Opmerkingen

80% aanwezigheid is verplicht. De examens van studenten die niet voldoen aan dit eis zullen niet nagekeken worden.