Prospectus

nl en

Introduction to Ancient History 1: from Mycenaean Greece to the Hellenistic world

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit hoorcollege is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Het college heeft geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Dit hoorcollege beoogt de deelnemende studenten een algemeen overzicht te bieden van de Griekse geschiedenis vanaf de bouw van de Minoërs (ca. 2000 v. Chr.) tot en met de verovering van Ptolemeïsch Egypte door de Romeinen (30 v. Chr.). In het college staan de politieke, sociale, economische en religieuze geschiedenis van Griekenland centraal, maar ook hoe zich Griekse cultuur verspreidde en vermengde met indigene culturen van de Mediterraanse wereld. Daardoor levert dit college belangrijke achtergrondinformatie voor de bestudering van de Griekse taal en literatuur.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

Na het succesvol doorlopen van de cursus beschikt de student over:

 • overzichtskennis van de Griekse geschiedenis tussen 1600 v. Chr. en 30 v. Chr., mede in de context van de (Euraziatische) wereldgeschiedenis, waarbij de nadruk ligt op kennis van de politieke, sociale en religieuze geschiedenis.

 • globale kennis van de volgende onderwerpen: de grote maatschappelijke structuren in de oudheid (economisch leven, sociale hiërarchie, politieke organisatie), verbanden tussen militaire en maatschappelijke ontwikkelingen en gemeenschapsleven en mentaliteit in de oudheid (maatschappij en individu, mannen en vrouwen, religie, filosofie en wetenschap).

Vaardigheden

De student leert:

 • de op college behandelde achtergrondinformatie te verwerken in korte essayvragen (schriftelijke presentatievaardigheden).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie de roosterpagina BA Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen college: 26 uur;

 • voorbereiden college: zie bestuderen literatuur;

 • bestuderen literatuur: 110 uur;

 • toetsing: 4 uur.

Toetsing

Schriftelijke tentamens, bestaande uit twee deeltoetsen à 50%.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De deeltoetsen kunnen apart worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt:

 • als communicatiemiddel

 • om teksten beschikbaar te maken

Literatuur

Ter aanschaffing:

 • E. Hall, Introducing the Ancient Greeks: From Bronze Age Seafarers to Navigators of the Western Mind (New York, 2014)

Aan te bevelen zijn ook:

 • F. Naerebout & H.W. Singor, Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis (Amsterdam, 2008 of later)

 • L. de Blois & R.J. van der Spek, Een kennismaking met de Oude Wereld (Bussum, 2017)

Meer literatuur wordt in het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Jürgen K. Zangenberg
Huizinga 1.34

Opmerkingen

Niet van toepassing