Prospectus

nl en

Latin in the Renaissance

Course
2019-2020

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur jaar 2.

Beschrijving

Dit college biedt enerzijds een inleiding in de humanistische filologie in de Renaissance en het belang daarvan voor de tekstoverlevering van de klassieke (Latijnse) literatuur, anderzijds vormt het een inleiding in de Latijnse literatuur van de Renaissance zelf.
In het eerste deel zal een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de tekstoverlevering worden besproken, zoals het terugvinden en bestuderen van belangrijke manuscripten, de discussie over goed Latijn en over humanistisch onderwijs. Deze onderwerpen zullen besproken worden aan de hand van teksten van belangrijke humanisten, onder wie Poggio Bracciolini en Lorenzo Valla.
In het tweede deel zal de Latijnse literatuur van de Renaissance (m.n. in Italië) centraal staan, aan de hand van drie literaire genres (epos, satire, lyriek). Deze worden verkend aan de hand van diverse voorbeelden, onder wie Francesco Petrarca, Maffeo Vegio en Desiderius Erasmus. Bij de interpretatie van deze teksten wordt onderzocht hoe deze auteurs zich verhouden tot literaire voorbeelden uit de klassieke oudheid (bv. met behulp van de begrippen imitatio en intertekstualiteit) en welke rol ze speelden in het leven van de 15e en 16e eeuw.

Leerdoelen

Kennis en Inzicht

 • Verwerving van kennis van de belangrijkste humanistische geleerden / schrijvers, hun werken en van de historische context;

 • Inzicht in de ontwikkeling en tekstoverlevering van de Latijnse literatuur in de Renaissance;

 • Inzicht in het culturele proces en onderzoeksterrein van klassieke receptie.

Vaardigheden:

 • Verdieping van de literaire en cultuurhistorische onderzoeksmethoden m.b.t. de Latijnse literatuur;

 • Ontwikkelen van heuristische vaardigheden in een relatief onontgonnen onderzoeksgebied;

 • Het schrijven van een kort essay met gebruik van secundaire literatuur.

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie de roosterpagina BA Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

De studielast bedraagt 5.0 EC × 28 uur = 140 uur, waarvan:

 • Bijwonen college: 2 uur x 14 colleges = 28 uur;

 • Voorbereiden college: 4 uur x 14 colleges = 56 uur;

 • Schrijven kort essay: 50 uur;

 • Voorbereiding tentmen: 8 uur;

 • Toetsing: 3 uur.

Toetsing

 • Deeltoets 30%, bestaande uit een kort essay (ca. 1500 woorden);

 • Schriftelijk tentamen 70%, bestaande uit (geziene) vertalingen en open vragen over gelezen primaire en secundaire literatuur;

Aanvullende eis: voor het schriftelijk tentamen moet minstens het cijfer 5.0 behaald worden.

Herkansing

Beide onderdelen kunnen worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Communicatie

 • Aanvullend onderwijsmateriaal

Literatuur

Primaire teksten en secundaire literatuur worden via blackboard en/of via een leesplank in de UB beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Susanna de Beer

Opmerkingen

Niet van toepassing