Prospectus

nl en

Grammatica – Taalvaardigheid II

Course
2019-2020

Toegangseisen

Voldoende voor Taalverwerving I: Schrijven/Grammatica 1B. Dit college is bedoeld voor reguliere studenten Dutch Studies en uitwisselingsstudenten Neerlandistiek.

Beschrijving

Tijdens dit college worden de grammaticaregels van het Nederlands tot in detail behandeld, inclusief de belangrijkste uitzonderingen op die regels. Het gaat bij dit college zowel om kennis van de regels als de praktische toepassing ervan. Van het boek De Regels van het Nederlands worden de eerste 34 hoofdstukken behandeld.

Leerdoelen

Tijdens dit college verwerven studenten diepgaande kennis van de grammatica van het Nederlands. Na afronding van het college kennen studenten de grammaticale regels van het Nederlands en de belangrijkste uitzonderingen op die regels. Deze kennis wordt getoetst aan de hand van praktijkgerichte grammaticaopdrachten. In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B1/B2.

Rooster

Zie rooster Dutch Studies

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 140 uur:

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Bestuderen boek en maken opdrachten uit werkboek: 62 uur

 • Maken 3 opdrachten: 24 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 24 uur

 • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Toetsing

Het college wordt afgesloten met een schriftelijk open-boek-tentamen met zowel open als gesloten vragen. Gedurende het semester moet drie keer een opdracht worden ingeleverd. Het gemiddelde cijfer voor deze opdrachten telt mee voor het eindcijfer. Voor het tentamen moet minimaal een 5 worden gehaald.

Weging

Het schriftelijke open-boek-tentamen telt voor 70% mee, het gemiddelde voor de opdrachten voor 30%. Voor het tentamen moet minimaal een 5 worden gehaald.

Herkansing

Voor zowel de opdrachten als het tentamen is een herkansingsmogelijkheid (bij de opdrachten pas na inlevering van de 3e opdracht).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het op de hoogte houden van de deelnemers over lopende zaken

 • wekelijkse huiswerkopdrachten

 • beschikbaar stellen van handouts, extra oefenmateriaal, proeftentamen, e.d.

Literatuur

 • A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau (2004, 3e druk) De Regels van het Nederlands: Grammatica voor Anderstaligen en Werkboek. Groningen: Wolters-Noordhoff. ISBN 9001 14198 6 en 9001 14197 8
  of

 • A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau (2017, 4e licht herziene druk) De Regels van het Nederlands: Grammatica voor docenten en cursisten en Werkboek. Amsterdam: VU University Press. ISBN 978b90 8659 764 2 en 978 90 8659 767 3

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze cursus, neem contact op met de docent Dr. J. Caspers (https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/johanneke-caspers?ga=2.5248755.1376176381.1553502333-1862639326.1548838511#tab-1). Voor administratieve vragen of bij problemen met de inschrijving in uSis kun je je wenden tot de onderwijsadministratie ( https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/geesteswetenschappen/faculteitsbureau/onderwijs--en-studentzaken/onderwijsadministraties/onderwijsadministratie-van-eyckhof).
Voor overige vragen kun je de studiecoördinator (https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/irena-zagar) mailen.

Opmerkingen

Niet van toepassing.