Prospectus

nl en

Oral Examination on the Departmental Reading List

Course
2019-2020

Toegangseisen

Om dit vak te kunnen volgen moet de student alle onderdelen van Taalvaardigheid II hebben afgerond of een gelijkwaardig niveau hebben. Het Mondeling Specialisatietentamen is bedoeld voor studenten Dutch Studies/Nederlandkunde en uitwisselingsstudenten Neerlandistiek.

Beschrijving

Deze individuele leeslijst bereidt studenten inhoudelijk voor op het schrijven van hun BA-werkstuk. Iedere student leest zelfstandig een lijst publicaties op het gebied van zijn/haar specialisatie (letterkunde, taalkunde, geschiedenis of kunstgeschiedenis) en legt hierover een mondeling tentamen af (van ongeveer 45 minuten) tegenover twee docenten.

Leerdoelen

Doel van de leeslijst is in de eerste plaats de studenten inhoudelijk voor te bereiden op het schrijven van hun BA-werkstuk.

  • Studenten hebben kennis van en inzicht in de ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden van hun specialisatie.

  • Studenten doen extra achtergrondkennis op voor het schrijven van het BA-werkstuk.

  • Studenten leren om zelfstandig wetenschappelijke artikelen te bestuderen en daarover kritische vragen beantwoorden.

Rooster

n.v.t.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Zelfstandige bestudering van de literatuurlijst inclusief mondeling tentamen: 140 uur

Toetsing

Mondeling tentamen van ongeveer drie kwartier over een leeslijst op het gebied van de specialisatie. In het geval van een onvoldoende is er één herkansingsmogelijkheid.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Niet van toepassing

Literatuur

Leeslijsten kunnen per e-mail worden opgevraagd bij de betreffende docenten.

Aanmelden

Meld je uiterlijk 1 oktober aan bij de docent van jouw specialisatie:

Ook de inschrijving via uSis is verplicht

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Bij problemen met de inschrijving in usis neem contact op met het secretariaat

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docenten:

Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de coördinator van het college Dr. R.A.M. Honings

Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.