Prospectus

nl en

Chinese taalkunde: syntaxis

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Syntaxis is de leer van de zinsbouw. Het college behandelt de elementen die kunnen worden onderscheiden binnen een zin, en de manieren waarop deze elementen bijdragen tot de vorm en de betekenis van de zin.

Leerdoelen

•Kennis over methoden en technieken van syntactisch onderzoek van Chinese talen; •Omgang met gesproken materiaal en schriftelijke bronnen over taal; •Ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie; •ebruik van bibliotheek en online informatie; •Kritisch en analytisch lezen en luisteren; •Mondelinge en schriftelijke presentatie (debat, referaat, schrijfopdracht).

Rooster

Zie collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 ec = 140 uur •24 contacturen •40 uur voor het afsluitende werkstuk •76 uur voor voorbereiding en de schriftelijke opdrachten (gemiddeld 5 à 6 uur per week)

Toetsing •Verscheidene mondelinge en schriftelijke opdrachten (40% van het eindcijfer) •Werkstuk (60% van het eindcijfer) Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de opdrachten en het werkstuk, maar het cijfer voor het werkstuk mag niet lager zijn dan een vijf (5,0). Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste definitieve versie een 4,99 of lager heeft gehaald..

Literatuur

Representatieve leesstukken uit de taalkundige literatuur. Na enkele weken kunnen de leesopdrachten worden aangepast aan speciale interesses van de groep.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis.
Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.

Contact

Dr. J.M. Wiedenhof