Prospectus

nl en

Chinese taalkunde: variatie

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het college geeft een indruk van de enorme verscheidenheid die het Mandarijn en de andere Chinese talen bieden. Daarbij komen verschillende deelgebieden van deze talen aan bod, zoals fonologie, lexicon, morfologie en syntaxis.

Studielast

totaal ca. 140 uur (5 EC x 28 uur)

 • contacturen: 24

 • voorbereiding voor colleges: 22 uur

 • opdrachten: 38 uur

 • werkstuk: 56 uur

Leerdoelen

 • Kennis over de methoden en technieken van het taalkundig onderzoek van Chinese talen;

 • Besef van de reikwijdte van synchrone en diachrone variatie;

 • Omgang met gesproken materiaal en schriftelijke bronnen over taal;

 • Ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie;

 • Gebruik van bibliotheek en online informatie;

 • Kritisch en analytisch lezen en luisteren;

 • Mondelinge en schriftelijke presentatie (debat, referaat, schrijfopdracht).

Rooster

Zie collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Verscheidene mondelinge en schriftelijke opdrachten (40% van het eindcijfer)

 • Eindwerkstuk (60% van het eindcijfer)

 • Bij te laat inleveren wordt minimaal een heel punt afgetrokken van het deelcijfer en vervolgens een punt per dag

De cursus is gehaald als het gewogen gemiddelde (40+60=100%) voldoende (5,5 of hoger) is.
Het eindwerkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste versie een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Nee

Literatuur

Representatieve leesstukken uit de taalkundige literatuur. Na enkele weken kunnen de leesopdrachten worden aangepast aan speciale interesses van de groep.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.

Contact

Docent: dhr. dr. J.M. Wiedenhof jeroenATwiedenhof.nl

Opmerkingen

Zie Website