Prospectus

nl en

Moleculaire Biologie (BIO)

Course
2019-2020

Toegangseisen

Aanbevolen: Propedeuse biologie (of vergelijkbare opleiding)

Contact

Coördinator: Dr. G.P.H. van Heusden
Email: g.p.h.van.heusden@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

De basale aspecten van de Moleculaire biologie worden behandeld. In een aantal colleges worden de principes van de recombinant DNA technologie, de analyse van DNA en het gebruik van gist als model systeem uitgelegd. Aan de hand van experimenten die representatief zijn voor experimenten in het moleculair biologisch onderzoek, wordt de collegestof in de praktijk gebracht.
Technieken die aan bod komen zijn onder andere cloneren, de PCR reactie, de Southern blot en het gist two-hybrid systeem. Ook zullen een aantal opdrachten worden uitgevoerd om het gebruik van basale bioinformatica in de moleculaire biologie toe te lichten.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Bijbrengen van basiskennis van de Moleculaire biologie, zowel theoretisch als praktisch.

Eindtermen:
Studenten kunnen zelfstandig eenvoudige moleculair biologische experimenten uitvoeren, weten en begrijpen de theoretische achtergrond.

Rooster

Van 2 september 2019 tot en met 20 september 2019, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Practicum, college

Toetsing

Tentamen: weging 50%, bodemcijfer 5,6
Practicum: weging 50%, bodemcijfer 6,0

Blackboard

Communicatie via Blackboard.

Literatuur

  • Practicum handleiding

  • Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland Science NY (niet verplicht)

Aanmelden

Via USIS en daarna aanmelden in Blackboard