Prospectus

nl en

Biochemistry 2 (BFW)

Course
2019-2020

Dit vak is per 2019-2020 vervallen, hier staan enkel de overgangsregelingen vermeld zoals deze voor 2019-2020 gelden

Wat verandert er aan het vak per 2019-2020?

Het vak Biochemie 2 á 3 EC wordt vervangen door het vak ‘Cellulaire Biochemie á 4 EC’. De studiestof is voor een klein deel aangepast; de wijziging zit met name in de manier waarop de studiestof wordt aangeboden en hoe de theorie aansluit op het practicum Cellulaire Biochemie.

Wat moet ik doen om toch aan mijn vereisten te voldoen?

Studenten die het vak Biochemie 2 ‘oude stijl’ á 3 EC dit jaar moeten herkansen

  • krijgen hetzelfde schriftelijke tentamen met meerkeuze vragen als de studenten die het nieuwe vak Cellulaire Biochemie á 4 EC volgen. Dit tentamen bepaalt voor herkansers 100% van het eindcijfer; zij zijn niet verplicht om de tussentoetsen van Cellulaire Biochemie te maken, deze tellen voor hen niet mee.

  • zullen zichzelf bekend moeten maken met de studiestof die nieuw aan bod komt. Deze is te vinden in de online leeromgeving van het vak Cellulaire Biochemie.

  • moeten zich een week voor het tentamen melden bij de docent zodat het cijfer op de juiste manier berekend wordt.