Prospectus

nl en

Thema Geneesmiddeltoediening en -afgifte

Course
2019-2020

Dit vak is per 2019-2020 vervallen, hier staan enkel de overgangsregelingen vermeld zoals deze voor 2019-2020 gelden

Wat verandert er per 2019-2020?

Het vak Thema Geneesmiddeltoediening en –afgifte (GTA) á 10 EC, dat bestond uit 3 onderdelen (Fysische Farmacie (30%, GTA theorie (30%) en GTA practicum 40%)) wordt vervangen door twee individuele vakken: Biofarmacie en -fysica á 6 EC en Practicum Biofarmacie en -fysica á 4 EC.

Als je (een deel van) Thema Geneesmiddeltoediening en –afgifte (GTA) á 10 EC nog niet gehaald hebt, kijk dan heel goed onder welke categorie je valt en lees daarna per categorie wat je nog moet doen om aan je studievereisten te kunnen voldoen.

Categorieën

 1. Ik ben in 2019-2020 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen en ik volg nog geen tweede jaars vakken
 2. Ik ben in 2018-2019 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen en ik heb nog geen enkel onderdeel van het vak Thema Geneesmiddeltoediening en –afgifte (GTA) á 10 EC 'oude stijl' gevolgd of behaald
 3. Ik ben in 2016-2017 of 2017-2018 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen en ik heb nog geen enkel onderdeel van het vak Thema Geneesmiddeltoediening en –afgifte (GTA) á 10 EC 'oude stijl' gevolgd of behaald
 4. Ik heb in 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 of 2018-2019 het vak Thema Geneesmiddeltoediening en –afgifte (GTA) á 10 EC 'oude stijl' (grotendeels) gevolgd. Ik heb het GTA practicum* gehaald en mijn deelcijfer voor het schriftelijke tentamen Fysische Farmacie en/of het schriftelijke tentamen GTA theorie*, is minder dan een 5,0
 5. Ik heb in 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 of 2018-2019 het vak Thema Geneesmiddeltoediening en –afgifte (GTA) á 10 EC 'oude stijl' (grotendeels) gevolgd. Ik heb alleen het GTA practicum* nog niet gehaald, maar mijn deelcijfers voor de schriftelijke tentamens Fysische Farmacie en GTA theorie*, zijn minimaal een 5,0
 6. Ik heb in 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 of 2018-2019 het vak Thema Geneesmiddeltoediening en –afgifte (GTA) á 10 EC 'oude stijl' (grotendeels) gevolgd. Ik heb het GTA practicum* nog niet gehaald, en één van mijn deelcijfers voor de schriftelijke tentamens Fysische Farmacie en GTA theorie*, is minder dan een 5,0
 7. Ik heb in 2017-2018 of 2018-2019 het vak Thema Geneesmiddeltoediening en –afgifte (GTA) á 10 EC 'oude stijl' (grotendeels) gevolgd. Ik heb alleen de individuele component van de theorieopdracht binnen het GTA practicum nog niet gehaald.
 8. Geen van bovenstaande categorieën is op mij van toepassing

'* de naam van het onderdeel ‘GTA: theorie’ was in 2015-2016 en 2016-2017 ‘Drug Delivery and Targeting: theorie’ en voor ‘GTA: practicum’ was destijds ‘Drug Delivery and Targeting: practicum’

Wat moet ik doen om aan mijn vereisten te voldoen (per categorie)?

 1. Deze overgangsregeling is niet op jou van toepassing, je moet alle eerstejaarsvakken volgen die in 2019-2020 worden aangeboden (i.e. exclusief de vakken die onder overgangsregelingen staan).
 2. Deze overgangsregeling is niet op jou van toepassing, je moet alle tweedejaarsvakken volgen die in 2019-2020 worden aangeboden (i.e. exclusief de vakken die onder overgangsregelingen staan).
 3. Je kunt de vakken Biofarmacie en -fysica: Theorie á 6 EC en Practicum Biofarmacie en -fysica á 4 EC volgen ter vervanging van het vak Thema Geneesmiddeltoediening en –afgifte (GTA) á 10 EC 'oude stijl'.
 4. Als je het GTA practicum* gedeelte á 4 EC van het vervallen vak Thema Geneesmiddeltoediening en –afgifte (GTA) á 10 EC ‘oude stijl’ al wel gehaald hebt, en je hebt het tentamen Fysische Farmacie en/of GTA theorie* nog niet gehaald, dan geldt het volgende:
  Voor het tentamen Fysische Farmacie á 3 EC ‘oude stijl’ wordt in 2019-2020 twee maal een herkansingsmogelijkheid geboden.
  Voor het tentamen GTA theorie á 3 EC ‘oude stijl’ wordt in 2019-2020 twee maal een herkansingsmogelijkheid geboden.
  NB vanaf 2020-2021 worden er geen herkansingen voor tentamens ‘oude stijl’ meer aangeboden.
  De onderdelen van het vak thema ‘Geneesmiddeltoediening en –afgifte’ worden beoordeeld volgens onderstaande percentages en voorwaarden: Fysische Farmacie (30%; min. 5,0); GTA theorie (30%; min. 5,0) en GTA practicum (40%; min. 6,0) én het gewogen gemiddelde van deze drie onderdelen is tenminste een 6,0.
 5. Ter vervanging van het GTA practicum* á 4 EC ‘oude stijl’ zal het Practicum Biofarmacie en -fysica á 4 EC worden aangeboden. De inhoud van dit practicum blijft in grote lijnen hetzelfde.
  De onderdelen van het vak thema ‘Geneesmiddeltoediening en –afgifte’ worden beoordeeld volgens onderstaande percentages en voorwaarden: Fysische Farmacie (30%; min. 5,0); GTA theorie (30%; min. 5,0) en Practicum Biofarmacie en –fysica (40%; min. 6,0) én het gewogen gemiddelde van deze drie onderdelen is tenminste een 6,0.
 6. Ter vervanging van het GTA practicum* á 4 EC ‘oude stijl’ zal het Practicum Biofarmacie en -fysica á 4 EC worden aangeboden. De inhoud van dit practicum blijft in grote lijnen hetzelfde.
  Voor het tentamen Fysische Farmacie á 3 EC ‘oude stijl’ wordt in 2019-2020 twee maal een herkansingsmogelijkheid geboden.
  Voor het tentamen GTA theorie á 3 EC ‘oude stijl’ wordt in 2019-2020 twee maal een herkansingsmogelijkheid geboden.
  NB vanaf 2020-2021 worden er geen herkansingen voor tentamens ‘oude stijl’ meer aangeboden.
  De onderdelen van het vak thema ‘Geneesmiddeltoediening en –afgifte’ worden beoordeeld volgens onderstaande percentages en voorwaarden: Fysische Farmacie (30%; min. 5,0); GTA theorie (30%; min. 5,0) en Practicum Biofarmacie en -fysica (40%; min. 6,0) én het gewogen gemiddelde van deze drie onderdelen is tenminste een 6,0.
 7. Er wordt nog één keer de mogelijkheid geboden om de individuele component van de theoretische opdracht binnen het GTA practicum ‘oude stijl’ te maken. Je wordt verzocht uiterlijk 1 juni 2020 contact op te nemen met de coördinator van het vak.
 8. Neem contact op met de studieadviseurs.