Prospectus

nl en

Thema Effecten van geneesmiddelen 2

Course
2019-2020

Het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen 2 (TE2) is per 2019-2020 vervallen, hier staan enkel de overgangsregelingen vermeld zoals deze voor 2019-2020 gelden

Wat verandert er per 2019-2020?

Het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen 2 á 5 EC wordt grofweg opgesplitst in 2 delen die per 2019-2020 in 2 nieuwe, geïntegreerde vakken wordt aangeboden:

 • het theoretische deel van TE2 wordt samen met het tweede, kwantitatieve deel van Thema Effecten van Geneesmiddelen 1 (TE1) geïntegreerd tot het nieuwe vak ‘Farmacokinetiek en -dynamiek van 5 EC’.

 • de computeropdracht van TE2 wordt uitgebreid met een deel over farmacokinetische data die, aansluitend op het practicum van Bioanalyse, zélf worden gemeten met de door jou ontwikkelde analytische methode (indien onverhoopt de meting niet zelf gedaan kan worden krijg je data van de docent). Je analyseert en interpreteert deze data en schrijft er een verslag over tijdens het nieuwe vak ‘Integratieopdracht PK/PD data: observeren, analyseren en interpreteren á 3 EC’

Als je (een deel van) het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen 2 á 5 EC nog niet gehaald hebt, kijk dan heel goed onder welke categorie je valt en lees daarna per categorie wat je nog moet doen om aan je studievereisten te kunnen voldoen.

Categorieën

 1. Ik ben in 2019-2020 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen.
 2. Ik ben in of voor 2018-2019 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen en ik heb nog geen enkel onderdeel van het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen 2 van 5 EC 'oude stijl' gevolgd.
 3. Ik ben in of vóór 2018-2019 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen en ik heb het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen 2 van 5 EC 'oude stijl' (grotendeels) gevolgd. Ik heb nog NIET aan de computeropdracht voldaan ÉN een onvoldoende voor het tentamen gehaald.
 4. Ik ben in of vóór 2018-2019 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen en ik heb het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen 2 van 5 EC 'oude stijl' (grotendeels) gevolgd. In of voor 2018-2019 was mijn EINDcijfer voor het vak minder dan een 6,0, maar ik heb WEL aan de computeropdracht voldaan.
 5. Ik ben in of vóór 2018-2019 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen en ik heb het vak Thema Effecten van Geneesmiddelen 2 van 5 EC 'oude stijl' (grotendeels) gevolgd. In of voor 2018-2019 was mijn EINDcijfer voor het vak een voldoende, maar ik heb nog NIET aan de computeropdracht voldaan.
 6. Geen van bovenstaande categorieën is op mij van toepassing

Wat moet ik doen om aan mijn vereisten te voldoen (per categorie)?

 1. Deze overgangsregeling is niet op jou van toepassing, je moet alle eerstejaarsvakken volgen die in 2019-2020 worden aangeboden (i.e. exclusief de vakken die onder overgangsregelingen staan).
 2. Je moet zowel het vak ‘Farmacokinetiek en -dynamiek van 5 EC’ als de ‘Integratieopdracht PK/PD data: observeren, analyseren en interpreteren á 3 EC’ volgen.
 3. Je kunt gebruik maken van de eenmalige en laatste mogelijkheid om het tentamen TE2 ‘oude stijl’ in zijn geheel opnieuw te doen (tijdens het reguliere tentamen van Farmacokinetiek en –dynamiek in juli 2020). Daarnaast wordt voor de computeropdracht van TE2 ook eenmalig een herkansing aangeboden tijdens het vak Integratieopdracht PK/PD data: observeren, analyseren en interpreteren. Meld je hiervoor uiterlijk 2 weken voor de start van het vak Integratieopdracht PK/PD data: observeren, analyseren en interpreteren aan bij de betreffende docent.
  NB Als je voor het praktische deel van het vak Analytische Chemie 1 óók geen voldoende hebt behaald, moet je in plaats van alleen de computeropdracht van TE2 oude stijl het héle vak ‘Integratieopdracht PK/PD data: observeren, analyseren en interpreteren á 3 EC’ volgen én bij de ‘overgangsregeling van Analytische Chemie 1’ kijken wat je nog meer moet doen.
  NBB Op grond van Art. 10.8 ‘Slaagregeling propedeutisch examen’ van de bijlage bij de facultaire ‘Regels en Richtlijnen’ is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om te slagen voor het propedeutisch examen indien een tentamen van een theoretisch vak met het cijfer 5,0 werd beoordeeld. Controleer nauwkeurig of je aan de voorwaarden voldoet en neem contact op met de studieadviseur als je denkt dat je aan de voorwaarden voldoet; je hoeft dan mogelijk geen tentamen TE2 ‘oude stijl’ meer te doen; wel moet je moet dan nog de computeropdracht herkansen.
 4. Je kunt gebruik maken van de eenmalige en laatste mogelijkheid om het tentamen TE2 ‘oude stijl’ in zijn geheel opnieuw te doen (tijdens het reguliere tentamen van Farmacokinetiek en –dynamiek in juli 2020).
  Op grond van Art. 10.8 ‘Slaagregeling propedeutisch examen’ van de bijlage bij de facultaire ‘Regels en Richtlijnen’ is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om te slagen voor het propedeutisch examen indien een tentamen van een theoretisch vak met het cijfer 5,0 werd beoordeeld. Controleer nauwkeurig of je aan de voorwaarden voldoet en neem contact op met de studieadviseur als je denkt dat je aan de voorwaarden voldoet; je hoeft dan mogelijk geen tentamen TE2 ‘oude stijl’ te doen.
 5. Je kunt gebruik maken van de eenmalige en laatste mogelijkheid om de computeropdracht van TE2 opnieuw te doen tijdens het vak Integratieopdracht PK/PD data: observeren, analyseren en interpreteren. Meld je hiervoor uiterlijk 2 weken voor de start van het vak Integratieopdracht PK/PD data: observeren, analyseren en interpreteren aan bij de betreffende docent.
  NB Als je voor het praktische deel van het vak Analytische Chemie 1 óók geen voldoende hebt behaald, moet je in plaats van alleen de computeropdracht van TE2 oude stijl het héle vak ‘Integratieopdracht PK/PD data: observeren, analyseren en interpreteren á 3 EC’ volgen én bij de ‘overgangsregeling van Analytische Chemie 1’ kijken wat je nog meer moet doen.
 6. Neem contact op met de studieadviseurs