Prospectus

nl en

Immunologie

Course
2019-2020

Beschrijving

In deze cursus wordt stapsgewijs inzicht verkregen in de opbouw en functioneren van het menselijk afweersysteem. Hierbij staan de immunologische processen en mechanismen voor een adequate afweer tegen bacteriën en virussen centraal. De onderwerpen die aanbod komen tijdens de cursus zijn onder andere: aangeboren immuniteit, verworven immuniteit, auto-immuniteit, immuundeficiënties en tumorimmunologie. Tevens wordt toegelicht hoe het immuunsysteem beïnvloed kan worden met medicatie om ziekten te behandelen, en op wat voor manier het immuunsysteem een rol speelt bij afstoting na transplantatie.

De cursus bestaat uit inleidende colleges, voorafgaand zal middels zelfstudie de stof gedetailleerd moeten worden bestudeerd. Tijdens responsiecolleges is er tijd voor verdieping en feedback. Naast het studieboek zal er gebruik gemaakt worden van Blackboard voor digitale ondersteuning.

Leerdoelen

  • De student begrijpt de ontwikkeling en organisatie van het menselijk immuunsysteem en kan beschrijven hoe lichaamsvreemde partikels door het immuunsysteem worden herkend en vervolgens effectief worden verwijderd.

  • De student heeft inzicht in de cellulaire en niet-cellulaire componenten van het menselijk immuunsysteem en kan de rol die deze componenten spelen in de afweer tegen micro-organismen die het lichaam binnendringen beschrijven.

  • De student kan beschrijven hoe na een eerste contact met een lichaamsvreemd micro-organisme een immunologisch geheugen ontstaat en begrijpt hoe dit ook door vaccinatie kan worden bereikt.

  • De student kan beredeneren hoe afwijkingen of deficiënties in het functioneren van het immuunsysteem kunnen leiden tot autoimmuunziekten, overgevoeligheidsreacties of infectieziekten.

  • De student kan beschrijven op welke wijzen het immuunsysteem kan reageren op tumoren.

  • De student kan beredeneren op welke wijze manipulatie van het immuunsysteem kan worden ingezet voor therapeutische doeleinden.

  • De student kan beschrijven hoe het immuunsysteem betrokken is bij afstotingsverschijnselen na transplantatie.

Literatuur(verplicht)

Abbas, Lichtman & Pillai. Basic Immunology, Functions and Disorders of the Immune System, 5th edition (2015). Uitgever; Elsevier. ISBN code: 9780323390828

Coordinator

Prof. Dr. M. van Eck

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Hoor-/responsiecolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (“gesloten boek tentamen”) bestaande uit meerkeuzevragen.

Ingangseis

Niet van toepassing