Prospectus

nl en

Analytische chemie 1

Course
2019-2020

Het vak Analytische Chemie 1 (AC1) is per 2019-2020 vervallen, hier staan enkel de overgangsregelingen vermeld zoals deze voor 2019-2020 gelden

Wat verandert er aan het vak?

Het vak Analytische Chemie 1 (AC1) á 6 EC wordt opgesplitst in 2 delen die per 2019-2020 in 2 nieuwe, geïntegreerde vakken wordt aangeboden:

Als je (een deel van) Analytische Chemie 1 nog niet gehaald hebt, kijk dan heel goed onder welke categorie je valt en lees daarna per categorie wat je nog moet doen om aan je studievereisten te kunnen voldoen.

Categorieën

 1. Ik ben in 2019-2020 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen.
 2. Ik ben in of voor 2018-2019 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen en ik heb nog geen enkel onderdeel van het vak Analytische Chemie 1 van 6 EC 'oude stijl' gevolgd of gehaald.
 3. Ik ben in of vóór 2018-2019 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen en ik heb het vak Analytische Chemie 1 van 6 EC 'oude stijl' (grotendeels) gevolgd. Ik heb in 2018-2019 de praktische oefeningen met een 6,0 of hoger afgerond, maar mijn cijfer voor het schriftelijk tentamen (20%) is minder dan een 5,0.
 4. Ik ben in of vóór 2018-2019 gestart met Bio-Farmaceutische Wetenschappen en ik heb het vak Analytische Chemie 1 van 6 EC 'oude stijl' (grotendeels) gevolgd. Ik heb het schriftelijk tentamen met een 5,0 of hoger afgerond, maar een of meerdere deelcijfers voor mijn praktische oefeningen zijn minder dan een 6,0.
 5. Geen van bovenstaande categorieën is op mij van toepassing.

Wat moet ik doen om aan mijn vereisten te voldoen (per categorie)?

 1. Deze overgangsregeling is niet op jou van toepassing, je moet alle eerstejaarsvakken volgen die in 2019-2020 wordt aangeboden (i.e. exclusief de vakken die onder overgangsregelingen staan).
 2. Je moet de vakken ‘Bioanalyse van geneesmiddelen van 5 EC’ én het vak ‘Integratieopdracht PK/PD data analyse: observeren, analyseren en interpreteren van 3 EC’ die in 2019-2020 worden aangeboden beide in hun geheel volgen om aan je vereisten te kunnen voldoen (zie ‘Wat verandert er aan het vak?’).
  NB Mocht je het vak TE2 al wél gehaald hebben, dan mag je er ook voor kiezen om, naast het vak ‘Bioanalyse van geneesmiddelen van 5 EC’, gebruik te maken van de eenmalige en laatste mogelijkheid om van de ‘Integratieopdracht PK/PD data analyse: observeren, analyseren en interpreteren van 3 EC’ alleen het eerste deel te doen waarbij een farmacon in bloedplasma wordt gekwantificeerd, incl het schrijven van het bijbehorende deel van het verslag van de Integratieopdracht.
 3. De behandelde studiestof die op het schriftelijke tentamen van Analytische Chemie 1 werd getoetst komt grotendeels overeen met de studiestof van het nieuwe vak ‘Bioanalyse van geneesmiddelen van 5 EC’. Je kunt dan ook het schriftelijke tentamen van Bioanalyse van geneesmiddelen maken om aan je vereisten te voldoen; dit deelcijfer wordt dan samen met de reeds behaalde deelcijfers voor Analytische Chemie 1 volgens de ‘toetsingscriteria van 2018-2019’ omgerekend tot een eindcijfer voor Analytische Chemie 1. We willen je er wel op wijzen dat het je eigen verantwoordelijkheid is om je op de hoogte te stellen van de exacte studiestof van Bioanalyse van geneesmiddelen; deze wordt op Blackboard module van dat vak vermeld.
 4. Je dient alle praktische oefeningen, incl. bijbehorende verslaglegging_ van het vak ‘Bioanalyse van geneesmiddelen van 5 EC’ én het vak ‘Integratieopdracht PK/PD data analyse: observeren, analyseren en interpreteren van 3 EC’ die in 2019-2020 worden aangeboden beide in hun geheel te volgen om aan je vereisten te kunnen voldoen (zie ‘Wat verandert er aan het vak?’).
  NB Mocht je het vak TE2 al wél gehaald hebben, dan mag je er ook voor kiezen om, naast de praktische oefeningen incl. verslaglegging van het vak ‘Bioanalyse van geneesmiddelen van 5 EC’, gebruik te maken van de eenmalige en laatste mogelijkheid om van de ‘Integratieopdracht PK/PD data analyse: observeren, analyseren en interpreteren van 3 EC’ alleen het eerste deel te doen waarbij een farmacon in bloedplasma wordt gekwantificeerd, incl het schrijven van het bijbehorende deel van het verslag van de Integratieopdracht.
 5. Neem contact op met de studieadviseurs.