Prospectus

nl en

Practicum gesprekstechnieken 2

Course
2018-2019

Toegangseisen

Let op: het aanvragen van vrijstelling is slechts mogelijk tot uiterlijk één week na aanvang van het eerste college. Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen. De procedure hiervoor staat beschreven op de website

Beschrijving

Dit vak betreft een verdieping op Gesprekstechnieken 1. Studenten worden verder getraind in het toepassen van wetenschappelijk verantwoorde gesprekstechnieken in verschillende gesprekssituaties zoals in gesprekken met ouders, kinderen en in multidisciplinair overleg. Bij aanvang van het vak worden individuele leerdoelen opgesteld waaraan studenten gedurende het vak zullen werken. Kritische reflectie op eigen gespreksvaardigheden (en gespreksvaardigheden van medestudenten) tijdens verschillende gesprekssituaties speelt een belangrijke rol.

Leerdoelen

 • Gedurende de cursus is de student in staat om gesprekstechnieken die belangrijk zijn in het pedagogisch werkveld flexibel in te zetten, zowel in gesimuleerde gesprekken als in niet-gesimuleerde gesprekken.

 • Tijdens het voeren van gesprekken binnen de cursus is de gesprekshouding van de student open, professioneel en niet-veroordelend, ook als er sprake is van weerstand bij de gesprekspartner.

 • Aan het einde van de cursus heeft de student kennis van de ethische en sociaal-gevoelige aspecten van gespreksvoering in de klinische praktijk.

 • Gedurende de cursus is de student in staat tot kritisch reflecteren op de betekenis van de informatie die verworven wordt door middel van gespreksvoering.

 • De student is aan het begin van de cursus in staat om persoonlijke leerdoelen te formuleren gericht op het voeren van (klinische) gesprekken.

 • De student kan tijdens de cursus een positieve ontwikkeling laten zien op het gebied van de persoonlijke leerdoelen.

 • De student kan gedurende de cursus reflecteren op het eigen functioneren in het voeren van (klinische) gesprekken.

Rooster

Werkgroepen

Onderwijsvorm

Studenten worden in werkgroepen van maximaal 24 personen ingedeeld. Er zijn zeven verplichte bijeenkomsten van elk twee uur. Daarnaast zijn er 3 hoorcolleges van elk 2 uur.

Toetsing

Het vak wordt beoordeeld met de classificatie onvoldoende of voldoende. Voorwaarden voor het afsluiten met een ‘voldoende’ zijn:

 • Aanwezigheid bij alle werkgroepen en hoorcolleges;

 • Actieve deelname aan de werkgroepbijeenkomsten;

 • Een voldoende voor de tussentijdse opdracht, bestaande uit het voeren van drie gesprekken, het schrijven van een reflectieverslag hierover en het geven van peerfeedback op de gesprekken van medestudenten;

 • Een voldoende voor de eindopdracht.
  Indien de tussentijdse opdracht of eindopdracht met een onvoldoende wordt beoordeeld, krijgt de student de mogelijkheid om de opdracht te herkansen.
  Indien de student in dit cursusjaar niet aan alle vereisten voldoet, kan het vak niet met succes worden afgerond. De student dient zich dan in een volgend cursusjaar opnieuw in te schrijven en de cursus opnieuw te volgen. Deelresultaten kunnen niet worden meegenomen naar een volgend cursusjaar.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

In de cursus wordt gebruik gemaakt van de volgende literatuur die behandeld is bij de cursus Practicum Gesprekstechnieken 1:

 • Lang, G., & van der Molen, H. T. (2015). Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening. Amsterdam: Uitgeverij Boom/Nelissen.

 • Delfos, M. F. (2009). _Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar _(14e ed.). Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het volgende boek:

 • Delfos, M. F. (2017). Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten (10e ed.). Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Overige literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

De coördinator van het vak is dr. Carlijn Bergwerff.