Prospectus

nl en

Leren en cognitie

Course
2018-2019

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Een groot deel van het dagelijks leven van kinderen speelt zich af op school. In het vak Leren en Cognitie nemen we de cognitieve en motivationele processen onder de loep die ten grondslag liggen aan leren op school. Aan de hand van verschillende theorieën over de cognitieve ontwikkeling proberen we een antwoord te geven op vragen als: “Waarom zijn sommige vakken zo moeilijk om te leren?”, “Waarom zijn leerlingen vaak niet in staat om de opgedane kennis toe te passen in het dagelijks leven?” En: “Hoe komt het dat we zoveel van wat we op school hebben geleerd uiteindelijk weer vergeten?”. Het is voor pedagogen belangrijk om een goed begrip te hebben van de cognitieve processen die ten grondslag liggen aan leren omdat het helpt om het gedrag van kinderen beter te begrijpen en daar op in te kunnen spelen.

Leerdoelen

Deze cursus heeft tot doel studenten vertrouwd te maken met de theoretische achtergrond van leren en de cognitieve ontwikkeling, en hen in staat te stellen deze kennis toe te passen op vraagstukken in de schoolcontext.

Rooster

Hoorcolleges Werkgroepen Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en wekelijkse werkgroepen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met multiple choice vragen (70% van het eindcijfer) en een schrijfopdracht (30% van het eindcijfer). Samen genomen moeten deze cijfers uitkomen op een voldoende. Bij een onvoldoende kan zowel het tentamen als de schrijfopdracht herkanst worden. Voor de herkansing van de schrijfopdracht geldt dat er een volledig nieuwe paper geschreven moet worden over een nieuw onderwerp.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard, onder andere voor cursusmaterialen (naast het tekstboek), en communicatie met docenten en mede-studenten.

Literatuur

Ormrod, J. E. (2016). Human Learning (7th ed). Pearson Education Limited
ISBN: 978-1-292-10438-6 (Global edition).

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Neem met vragen contact op met de coördinator van het vak, dr. Anne Helder