Prospectus

nl en

Reading Modern Persian Texts

Course
2018-2019

Toegangseisen

Reading Persian Texts 2018-2019.

Beschrijving

-

Leerdoelen

-

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

10 EC x 28 uur = 280 uur
College (13 x 4) 52

Toetsing en weging

  • Herkansing

-

nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dhr. K. Parsi

Opmerkingen

Dit college vindt alleen doorgang als er hoofdvakstudenten van de afstudeerrichting Perzisch zijn die dit college voor hun programma dienen te volgen.