Prospectus

nl en

Research Group Dutch as a Second Language

Course
2018-2019

Toegangseisen

Afgeronde BA met taalkundespecialisatie, basiskennis van tweedetaalverwerving.

Beschrijving

In deze onderzoeksgroep wordt een onderzoeksobject gekozen binnen het gebied van de tweedetaalverwerving, waarbij de studenten een actieve rol spelen bij het uitvoeren van experimenteel onderzoek. Centraal zal staan de invloed van de moedertaal (T1) op de verwerving van een bepaald aspect van het Nederlands als tweede taal (NT2), waarbij grammatica een centrale rol speelt. We gaan aan de slag met het begrip structural priming, wat inhoudt dat sprekers de neiging hebben om syntactische structuren te herhalen die ze recent gehoord hebben. In een experimenteel onderzoek kijken we of structural priming een rol kan spelen bij het leren van het Nederlands als tweede taal.

Leerdoelen

  • Het verwerven van kennis op het gebied van de verwerving van het Nederlands als tweede taal;

  • De deelnemers krijgen inzicht in de problematiek van opzet en uitvoering van onderzoek naar Tweedetaalverwerving;

  • Training van de vaardigheid in het doen van verslag van wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Het rooster is beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

werkcollege

Studielast

Totale studielast 280 uur, waarvan
College-uren: 26 uur
Bestuderen literatuur, voorbereiding referaten: 60 uur
Opzet en uitvoering onderzoek: 114
Schrijven afsluitende nota: 80 uur

Toetsing

  • referaat, mondelinge presentaties (30%)

  • werkstuk (70%)

Herkansing

In het geval van een onvoldoende (lager dan een 5,5) kan het werkstuk herkanst worden.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard

Literatuur

Bestuderen voor het eerste college:
Jackson, C. N. (2017). Second language structural priming: A critical review and directions for future research.Second Language Research. Advance online publication. DOI: 10.1177/0267658317746207 Overige literatuur wordt aan het begin van het college bekendgemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Dr. E. Bosma

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

N.v.t.