Prospectus

nl en

Finance 1

Course
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Aan de orde komen:

 • De onderneming

 • Het functioneren van aandelenmarkten

 • De analyse van financiële rapportage

 • De afwezigheid van) Arbitrage

 • De tijdswaarde van geld en de geschikte disconteringsvoet

 • Investeringsregels (NPV)

 • De waardebepaling van projecten

 • Obligaties & aandelen

 • Marktefficiëntie

 • Risico- en rendementsmodellen (mean-variance optimalisatie, CAPM en alternatieven)

 • De vermogensstructuur in samenhang met ondernemingswaarde:

 1. Modigliani & Miller
 2. Belastingen
 3. Tradeoff theorie (financiële problemen, agency kosten)
 4. Asymmetrische informatie (pecking order theorie)
 5. Terugbetalingsbeleid (dividend, aandelenterugkoop)

Leerdoelen

 • Het doel van het vak is om studenten van inzicht in de basisprincipes in corporate finance en investments te voorzien.

 • De 'law of one price' wordt gepresenteerd als een verenigend principe in waardering (van projecten, bedrijven, obligaties, aandelen) in reële en financiële markten.

 • In staat kunnen zijn om de basisprincipes van corporate finance en investments te definiëren en beschrijven, met nadruk op maken van financiële beslissingen in theorie en praktijk.

Rooster

Het rooster is te vinden via de studenten website.
Zie voor het meest actuele rooster, SIN-online van de Erasmus School of Economics.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumcollege

 • Sommencollege

Toetsing

Verplichte aanwezigheid bij tenminste 70 % van de practica (= 5 van de 7).

 • Zes tussentoetsen met meerkeuzevragen (20%)

 • Schriftelijk (her)tentamen met meerkeuzevragen (80%)

LET OP:

 • Gedurende week 2 t/m 7 van het blok is er iedere week een toets van 6 MC vragen over de stof van voornamelijk de voorgaande week. Het over de in totaal 36 MC vragen behaalde cijfer telt voor 20% mee bij het (her) tentamen collegejaar 2017/18, maar vervalt daarna.

 • Geen programmeerbare rekenmachines bij de toetsen toegestaan.

Blackboard

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

 • Finance 1: Tekst- en Werkboek, Van der Sar, Schauten en Van den Assem (Nederlandse versie, vanaf derde druk ongewijzigd).

 • Berk, J. en P. DeMarzo, Corporate Finance, Pearson, 3de Global edition, 2013 (ISBN: 9780273792024).

 • Ook toegestane versie van bovenstaande boek: 4de Global edition, 2016.

Aanmelden

Studenten dienen zich zowel in Leiden als in Rotterdam aan te melden voor het tentamen.

 • Leiden:
  Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
  Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

 • Rotterdam:
  Aanmelden in Rotterdam.

Contact

Vakcoördinator/Contactpersoon ESE: dr. NL van der Sar.
Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Website

Finance.

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.