Prospectus

nl en

Bio-ethiek (voor Bioinformatica)

Course
2018-2019

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Prof.dr. S. Haring Email

Beschrijving

De cursus bio-ethiek zal zich bezighouden met het bestuderen van en reflecteren op ethische en maatschappelijke aspecten die verbonden zijn aan de beroepspraktijk van een bioloog.
Een nadere beschrijving van de leerdoelen, inhoud en het rooster zal binnenkort volgen.

Leerdoelen

Rooster

Van 8 januari 2018 tot en met 2 februari 2018, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Het college zal bestaan uit hoor- en werkcolleges.

Toetsing

Blackboard

Literatuur

Aanmelden

Via USIS en daarna aanmelden via Blackboard.