Prospectus

nl en

Molecular Genetics

Course
2018-2019

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Prof. dr. R. Offringa
Email: r.offringa@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

IIn het college Klassieke Genetica komen de volgende onderwerpen aan bod: erfelijkheidswetten van Mendel, mitose, meiose, DNA replicatie, chromosoomtheorie, homologe recombinatie, centromeren, telomeren, chromosoomkaarten, en extrachromosomale overerving.
In het college Moleculaire Genetica komen de volgende onderwerpen aan bod: structuur van het erfelijk materiaal, DNA replicatie, mutatie, transpositie, DNA schade en reparatie, bacterie genetica: transformatie, plasmiden, antibioticum resistentie, transcriptie van DNA in RNA en translatie van RNA in eiwit, regulatie van genexpressie in prokaryoten en eukaryoten, microRNAs en RNA interferentie, geprogrammeerde celdood, clonen, recombinant DNA, vectoren, genetische modificatie, transgene planten en dieren, kloneren, DNA sequencing en genomics, analyse van genexpressie, PCR, genotyperen.
In het practicum wordt kennis gemaakt met de basistechnieken van moleculaire biologie. Er wordt een stukje DNA gekloneerd in een vector om een recombinant DNA-molecuul in een bacterie te maken. Tijdens het practicum wordt veel aandacht besteed aan leren bijhouden van een labjournaal en het interpreteren en verwerken van experimentele resultaten.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het verkrijgen van kennis en inzicht in overervingspatronen en het dynamische gedrag en de kwetsbaarheid van het erfelijk materiaal, de basis van genexpressie en de mogelijkheden om het erfelijk materiaal naar believen te veranderen.

Eindtermen:
De student heeft basis kennis verworven over overerving van erfelijke kenmerken, de structuur van chromosomen, genen en hun expressie en toepassing van genetische modificatie.

Rooster

Zie rooster I&B

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en practica van Basispracticum 1. Jullie nemen niet deel aan alle practica m.b.t. klassieke genetica. Je wordt verzocht deze stof goed zelfstandig te bestuderen, zie de files op Blackboard in de module Basispracticum 1.

Toetsing

Toets klassieke genetica: Er is een schriftelijke toets voor klassieke genetica met de onderwerpen mitose, meiose en de erfelijkheidswetten van Mendel (t MG).
Tentamen moleculaire genetica: Aan het eind van BLOK 1 is er een schriftelijk tentamen (T MG) over de overige onderwerpen van de collegestof en de stof die besproken is tijdens het basispracticum.
Practicum moleculaire technieken: De beoordeling van het practicum is gebaseerd op de voorbereiding (incl. voorbereidingsvragen), uitvoering, uitwerking (met name het labjournaal), en communicatie.
De cijferopbouw MG: 3/10 toets MG + 5/10 tentamen MG + 2/10 practicum.

Literatuur

  • Campbell & Reece, “Biology”, 11th ed, Addison Wesley

  • Powerpoint presentaties

  • Online practicuminstructies via LabBuddy (https://bio-lei.labbuddy.net)

Blackboard

De powerpoint files van de colleges worden op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard