Prospectus

nl en

Microbiologie (voor Bioinformatica)

Course
2018-2019

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. A.F.J. Ram

Beschrijving

Microbiologen houden zich bezig met het bestuderen van vnl. bacteriën en schimmels. Tijdens de colleges wordt allereerst ingegaan op de anatomie van micro-organismen, en vervolgens op de functie en chemische samenstelling van hun organellen en macromoleculen. Verder zal worden verteld over hun onderlinge communicatie d.m.v. signaalmoleculen, en op hun interacties met andere organismen zoals mens, dier en plant en hun omgeving. Speciale aandacht zal worden gegeven aan ziekteverwekkers en hoe we ons daartegen kunnen beschermen via hygiënische maatregelen, antibiotica en vaccinatie. Tenslotte zal de rol van micro-organismen in de cyclus van elementen, en in verschillende industriële processen (variërend van de productie van yoghurt tot antibiotica) worden behandeld.

Leerdoelen

Doelstellingen
Basaal begrip van architectuur, opbouw en gedrag van micro-organismen, alsmede inzicht geven van de essentiële rol van micro-organismen in ons dagelijks leven, hun rol in de biosfeer en hun toepassing in industriële processen.

Eindtermen:
De student heeft basiskennis verworven over indeling, architectuur van bacteriële en eukaryote micro-organismen, en kennis verworven over de rol van micro-organismen op ons dagelijks leven in het bijzonder op het gebied van pathogene micro-organismen en biotechnologisch relevante micro-organismen.

Rooster

Zie rooster semester 1

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, oefenvragen, werkcolleges, excursie, zelfstudie en practicum (onderdelen Basispracticum 2)

Toetsing

Over de colleges met bijbehorende practica wordt een schriftelijk tentamen gegeven. Bij de tentamenstof Microbiologie horen ook de onderdelen van het Basispracticum 2 die op het vak Microbiologie betrekking hebben.

Blackboard

De Powerpoint files van de colleges en bijbehorende oefenvragen worden op Blackboard geplaatst.

Literatuur

  • Syllabus Microbiologie

  • Campbell, Reece, Biology, 11th ed.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard