Prospectus

nl en

Seminarium & Onderzoek

Course
2018-2019

Bij dit vak leren studenten hoe ze onderzoek kunnen doen, en hoe de resultaten hiervan gepresenteerd worden.
Bij de colleges worden onderwerpen als het opzetten van een onderzoek, plagiaat, en presenteren in woord en geschrift, behandeld.

Tijdens het semester worden (eigen) opgaven gebruikt van andere vakken, zoals Programmeertechnieken, Kunstmatige intelligentie en Operating systemen, en wordt de aanpak daarvan systematisch bestudeerd (1). In het bijzonder worden hier een onderzoeksvoorstel en een ontwerp voor een experiment gemaakt. Ook het vak Statistiek speelt hierbij een rol.

Studenten krijgen daarnaast in groepjes van twee een artikel (paper). Er wordt aan het begin van het semester gekozen uit een grote lijst. Er moet vervolgens een samenvatting van twee pagina's gemaakt worden, in een voorgeschreven formaat; deze wordt net zo vaak verbeterd tot de docenten het voldoende vinden (2). Tegen het eind van het semester moet een korte presentatie over het artikel gegeven worden (3).

Als de drie genoemde punten voldoende zijn gedaan, heeft de student het vak behaald.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Blackboard

blackboard

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Contact

Onderwijscoordinator Riet Derogeems. Riet Derogee

Website

Seminarium & Onderzoek