Prospectus

nl en

Mentoraat BA1 Koreastudies

Course
2018-2019

Toegangseisen

Alleen hoofdvakstudenten van Koreastudies mogen aan het mentoraat deelnemen.

Beschrijving

Het mentoraat wordt verzorgd door ouderejaars studenten Koreastudies.

Zij begeleiden eerstejaarsstudenten door:

  • Uitleg te geven en vragen te beantwoorden over allerlei aspecten van de studie, zoals het wegwijs maken in procedures, Blackboard, uSis, rooster, opleidingsreglementen en de bibliotheek;

  • Advies te geven over vakinhoudelijke studiemethodes, tentamens, werkstukken maken, wetenschappelijke teksten lezen, etc.;

  • Oefenen van academische vaardigheden;

  • Er op allerlei andere manieren voor te zorgen dat studenten zich zo snel mogelijk thuis voelen binnen de studie en de weg kunnen vinden binnen de universiteit.

De invulling wordt verder mede bepaald door de vraag en behoefte van de studenten.
Daarnaast worden er drie bijeenkomsten over Academische Vaardigheden verzorgd door het EAV.

Aanwezigheid bij de sessies Academische Vaardigheden en het mentoraat is verplicht. Niet deelnemen aan deze sessies betekent dat het vak Text, thought and culture niet succesvol kan worden afgesloten.

Leerdoelen

Doel is dat studenten zich zo snel mogelijk thuis voelen binnen de studie en de weg kunnen vinden binnen de universiteit en daarbij ook vakinhoudelijke ondersteuning krijgen.

Rooster

Voor meer informatie zie: Rooster

Onderwijsvorm

Bijeenkomst

Studielast

n.v.t.

Toetsing

n.v.t.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

n.v.t.

Aanmelden

Aanmelding in uSis niet nodig.