Prospectus

nl en

Religions of Antiquity

Course
2019-2020

Toegangseisen

Geen

Dit college is toegankelijk voor keuzevakkers, op voorwaarde dat er voldoende plek is. Voor meer informatie, neem contact op met de studiecoordinator

Beschrijving

De antieke Mediterrane wereld – die hier breed wordt opgevat – is de kraamkamer van Jodendom, Christendom en Islam. Dit college biedt een inleiding in de religieuze diversiteit van die wereld, met bijzondere aandacht voor de interactie tussen de verschillende religies. Naast specifieke case-studies uit de religies van Grieken en Romeinen, de godsdienst van Iran (het zoroastrisme), de godsdienst van Israel en de transformatie van de antieke wereld na de veroveringen van Alexander, zal de aandacht zich richten op de onstaansgeschiedenis van het Jodendom en het vroege Christendom. Bij alle case-studies zal aandacht besteed worden aan de teksten, de materiële bronnen en de methodes van historisch onderzoek die ons in staat stellen een beeld op te roepen van de praktijk van religie in de antieke wereld.

Leerdoelen

 • Inzicht in de manier waarop religies uit de oudheid kunnen worden gereconstrueerd

 • Ontwikkeling van een geïntegreerde visie op religie in de oudheid

 • Kennis van de verworteling van Jodendom en Christendom in hun antieke context

 • Inzicht in de rol die religie speelde in de klassieke mediterrane wereld

Rooster

Zie Rooster Religiewetenschappen

Zie Rooster Oude Nabije Oosten-studies

Zie minor Religion in a Changing World

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 2 uur per week x 14 = 28 uur

 • Voorbereiden colleges: 2 uur per week x 14 = 28 uur

 • Drie schrijfopdrachten: 3 × 5 uur = 15 uur

 • Literatuur + voorbereiden tentamen: 69 uur

Toetsing

 • Drie schrijfopdrachten tijdens de colleges (40 %)

 • Tentamen (60 %)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De herkansing bestaat uit dezelfde deeltoetsen:

 • Drie schrijfopdrachten (40%)

 • Tentamen (60%)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen (in BB) wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt, voornamelijk als ondersteuning van de colleges, als repositorium en eventueel als discussieforum. Aanmelden op Blackboard

Literatuur

De literatuur bestaat uit delen van handboeken en teksten die via de digitale UB beschikbaar zijn. Er is geen studieboek dat moet worden aangeschaft. Boeken die niet digitaal beschikbaar zijn worden geplaatst op een collegeplank.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. A.F. de Jong. Prof.dr. J.K. Zangenberg

Opmerkingen