Prospectus

nl en

Populair Wetenschappelijk Schrijven

Course
2018-2019

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. ir. J. Cramer Email: j.cramer@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Wat houdt populairwetenschappelijk schrijven in? Hoe vermijd je vaktermen en schrijf je een aantrekkelijk, boeiend verhaal? Welke schrijftechnieken, structuurtechnieken en verhaaltechnieken kan je bij het schrijven van een populair wetenschappelijk stuk gebruiken? Er worden presentaties verzorgd over de verschillende manieren waarop wetenschappelijk onderzoek kan worden gepopulariseerd. Op grond van de presentaties worden opdrachten en oefeningen verstrekt. Uiteindelijk schrijven de studenten populairwetenschappelijk stuk, dat kritisch wordt beoordeeld en van commentaar wordt voorzien door de docenten en mede-studenten.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Vergroten en verbreden van de belangstelling voor biologische kennis en het inzicht in mogelijke toepassingen daarvan. Kritisch lezen van teksten over inhoudelijk. Vaardigheid krijgen in schriftelijk formuleren voor een breed publiek.

Eindtermen:

  • Studenten herkennen verschillende manieren waarop wetenschappelijk onderzoek kan worden gepopulariseerd.

  • Studenten kunnen uitleggen hoe een populairwetenschappelijk stuk geschreven moet worden (schrijftechnieken, structuurtechnieken en verhaaltechnieken)

  • Studenten kunnen een populairwetenschappelijk stuk schrijven

  • Studenten kunnen een populairwetenschappelijk stuk kritisch beoordelen en van commentaar voorzien

Rooster

Zie rooster BLOK 3, er zijn een aantal trainingsdagen waarbij aanwezigheid verplicht is. Tijdens de trainingsdagen wordt het project ingeleid en wordt onderwijs aangeboden over “Populair Wetenschappelijk Schrijven”. Daarna is er veel zelfwerkzaamheid waarbij uiteindelijk een populairwetenschappelijk stuk moet worden geschreven.

Onderwijsvorm

Colleges, werkgroepen, vervolgens zelfwerkzaamheid.

Toetsing

Populairwetenschappelijk stuk. Een voorwaarde voor het behalen van een cijfer is aanwezigheid bij de verplichte onderdelen.

Blackboard

Alle noodzakelijke informatie wordt via Blackboard verstrekt.

Literatuur

n.v.t.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Het beste essay wordt mogelijk gepubliceerd in Origin, het magazine van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.