Prospectus

nl en

Databases

Course
2018-2019

Toegangseisen

Basisvaardigheden programmeren.

Beschrijving

Een DataBase Management System (DBMS) vormt een onontbeerlijke tool om grote hoeveelheden gegevens te beheren. Heden ten dage komen databases voor in zo ongeveer elke branche op het gebied van wetenschap, technologie en zakenwereld. Deze cursus geeft een veelomvattende inleiding in ontwerp en toepassing van databases. De cursus verschaft praktische ervaring in het werken met een DBMS en met databases als backend van een internetapplicatie. Tevens zullen basistheoretische onderwerpen aan bod komen. Tenslotte verschaft de cursus een eerste overzicht van recente onderwerpen op het gebied van databases zoals Data Warehousing, Data Mining en Internet database beheer.

Leerdoelen

 • Translate real-world data organization and constraints into a relational database design

 • Learn how to create, manipulate, and query databases using SQL

 • Learn basic techniques for programming database-backed applications

 • Understand how to tune databases for access efficiency, concurrent access and redundancy avoidance

 • Get an overview of advanced techniques such as OLAP, data mining, and data warehousing

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

 • Per week 2 uur hoorcollege gevolgd door 2 uur practicum/werkcollege onder leiding van een assistent (inclusief minimaal 5 lab-sessies).

 • Alle studenten ontvangen een databases-account en kunnen werken met de meest recente versie van ORACLE SQL.

Toetsing

 • Two graded assignments (Topics 2-6, Topics 7-10). Assignments can be done alone or in pairs and include programming exercises.

 • One graded exam on all topics (1-13). Written exam (on paper).

 • Final Grade = 0.2 * Grade Assignment 1 + 0.2 * Grade Assignment 2 + 0.6 * Grade Exam

Literatuur

 • Ramakrishnan, R. & Gehrke, J. (2003). Database management systems (Vol. 3), McGraw-Hill.

 • Slides available on the webpage.

Aanmelden

You can enrol via uSis . More information about signing up for classes and exams can be found here .

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.