Prospectus

nl en

Klassiek Chinees 3a

Course
2018-2019

Toegangseisen

BA2-college Klassiek Chinees 2 (voorheen: Premodern Chinees II)

Beschrijving

Dit is een college Klassiek Chinees voor gevorderde studenten die het basisniveau Klassiek Chinees (I & II) hebben afgerond.

Leerdoelen

 • verdere uitbouw van de woordenschat Klassiek Chinees

 • verdere verfijning van grammaticale kennis

 • vloeiend leren lezen van Klassiek Chinese teksten

 • wegwijs worden in woordenboeken en andere relevante bronnen

 • ontwikkeling van vertaalvaardigheden

Rooster

Zie het collegerooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

 • 28 contacturen (14 weken x 2 uur per week)

 • 84 uur voorbereiding (14 weken x 6 uur per week)

 • 28 uur tentamen en tentamenvoorbereiding

Toetsing

Schriftelijk tentamen (100%)

Studenten met een onvoldoende (5,49 of lager) op het tentamen hebben recht op een herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt, alsmede hoe en wanneer de student een verzoek tot een inzage van het tentamen kenbaar kan maken aan de docent.

Blackboard

Zie Blackboard.

Literatuur

Verplicht:

 • Paul van Els. Van orakelbot tot weblog, deel 1. Leiden: Leiden University Press, 2015.

 • Paul van Els. Van orakelbot tot weblog, deel 2. Leiden: Leiden University Press, 2011.

 • syllabus (wordt via Blackboard gedeeld)

Aanbevolen:

 • Pleco Chinese Dictionary (zie: www.pleco.com)

 • Shih-chiu Liang. Far East Chinese-English Dictionary. Taipei: Far East, 1993.

 • Paul W. Kroll. A Student’s Dictionary of Classical and Medieval Chinese. Leiden: Brill, 2015.

 • D.R. Jonker. Wenyan Partikels. Leiden: Shilin, 2011.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.

Contact

Dr. P. van Els