Prospectus

nl en

Chinese Literature: Proza & Film

Course
2018-2019

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Diepgaande bestudering van Chinees literair proza door de eeuwen heen, ook met aandacht voor verband tussen proza en film. Nadere reflectie op definities, kernbegrippen en benaderingen, aan de hand van diverse voorbeelden uit China’s rijke literaire traditie, met aandacht voor Chinese cultuur-historische context én algemeen-disciplinaire kwesties uit de letterkunde en filmstudies. Traditie en moderniteit komen beide ruimschoots aan bod.

Leerdoelen

 • Kennis van Chinees proza als onderdeel van de Chinese literatuur en de wereldliteratuur

 • Kennis van de moderne Chinese film als onderdeel van de Chineestalige cinema en de wereldcinema

 • Inzicht in de wetenschappelijke bestudering van (Chinese) literatuur, de veelvormigheid van het vakgebied, en de manier waarop het zich verhoudt tot andere gebieden van onderzoek

 • Verdere ontwikkeling van academische vaardigheden zoals kritisch en analytisch lezen en luisteren; informatie verzamelen, evalueren en ordenen; mondelinge en schriftelijke presentatie.

Rooster

Zie Collegerooster)

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 12 x 2 = 24 uur

 • Voorbereiden college: 12 x 4 = 48 uur

 • Maken opdracht(en) : korte schrijfopdrachten 12 uur, referaat 14 uur, werkstuk 40 uur

Toetsing

Toetsing

Twee korte schrijfopdrachten: elk 10%
Referaat: 20%
Opzet werkstuk: 10%
Werkstuk: 50%

Weging

Zie boven

Herkansing

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen. Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn. Het werkstuk mag worden herkanst als de student voor de eerste versie een 5,49 of lager heeft gehaald.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • literatuur

 • uploaden opdrachten

Literatuur

 • Wilt Idema & Lloyd Haft, Chinese letterkunde: een inleiding (1996 of latere edities) of de Engelse vertaling, A Guide to Chinese Literature (1997)

 • Overige leesstof, aangegeven in de cursusbeschrijving.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

A.S. Keijserl