Prospectus

nl en

Klassiek Chinees 2

Course
2018-2019

Toegangseisen

BA1-college Klassiek Chinees 1

Beschrijving

Dit college is een verdere kennismaking met het Klassiek Chinees, de taal waarin Chinese ambtenaren, filosofen, schrijvers, dichters en geleerden eeuwenlang hebben geschreven. Het college bestaat uit het lezen, analyseren en vertalen van Klassiek Chinese teksten van uiteenlopende genres en periodes. Hierbij wordt de karakterkennis verder opgebouwd en de kennis van de basisgrammatica afgerond. Verder wordt er geoefend in het zelfstandig opzoeken van karakters in woordenboeken.

Studielast

140 uur (5 EC x 28 uur)

 • 52 uur les bijwonen (13 weken x 4 uur per week)

 • 52 uur voorbereiding (13 weken x 4 uur per week)

 • 36 uur tentamen en tentamenvoorbereiding

Leerdoelen

 • kunnen vertalen (van Klassiek Chinees naar Nederlands) van teksten uit verschillende historische periodes en literaire genres

 • kunnen gebruiken van Chinees-Engelse woordenboeken

 • opbouwen van kennis op het gebied van de traditionele Chinese geschiedenis, literatuur en cultuur

Rooster

Zie het rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Een schriftelijk tentamen (tussentoets 20%, eindtoets 80%, herkansing over het geheel 100%). De eindtoets moet voldoende zijn om dit college te halen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt, alsmede hoe en wanneer de student een verzoek tot een inzage van het tentamen kenbaar kan maken aan de docent.

Blackboard

Ja. Zie Blackboard.

Literatuur

Verplicht:

 • Paul van Els. Van orakelbot tot weblog, deel 1. Leiden: Leiden University Press, 2015.

 • Paul van Els. Van orakelbot tot weblog, deel 2. Leiden: Leiden University Press, 2011.

Aanbevolen:

 • Pleco Chinese Dictionary (zie: www.pleco.com)

 • Shih-chiu Liang. Far East Chinese-English Dictionary. Taipei: Far East, 1993.

 • Paul W. Kroll. A Student’s Dictionary of Classical and Medieval Chinese. Leiden: Brill, 2015.

 • D.R. Jonker. Wenyan Partikels. Leiden: Shilin, 2011.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

G.G. van Beijeren Bergen en Henegouwen