Prospectus

nl en

Traduzione italiano-olandese (Corso monografico)

Course
2018-2019

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1.

Beschrijving

Allereerst vertaalt de student iedere week een selectie literaire Italiaanse tekstfragmenten naar het Nederlands. Verder worden bestaande vertalingen van ervaren vertalers geanalyseerd, maakt de student kennis met vertaaltheorie en wordt er gewerkt aan de verrijking van de Italiaanse woordenschat.

Leerdoelen

Doel van dit college is de student vertrouwd te maken met de praktijk van de literaire vertaling en met een aantal belangrijke vertaalstrategieën die daarbij kunnen worden toegepast. De student leert:

  • grammaticaal correct en stilistisch adequaat vertalen, met aandacht voor de esthetische eigenschappen van de brontekst;

  • woordenboeken, thesauri en andere technologische instrumenten bij het vertalen effectief te gebruiken;

  • vertaalstrategieën en vertaaltechnieken efficiënt in te zetten en keuzes te verantwoorden.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen (100%)

Herkansing en weging

Schriftelijk tentamen (100%)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Wordt nader opgegeven.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dr. E.J.M.Grootveld

Opmerkingen

-