Prospectus

nl en

Russische leesvaardigheid 2B

Course
2018-2019

Toegangseisen

Leesvaardigheid 2a moet zijn afgerond.

Beschrijving

Net als bij Leesvaardigheid 2a is het doel van dit vak het leren lezen en begrijpen van Russische teksten. De moeilijkheidsgraad ligt echter hoger en de hoeveel tekst is ook groter dan bij Leesvaardigheid 2a: 350 pagina’s Russische literatuur naar keuze.

Leerdoelen

Zie beschrijving

Rooster

Dit vak bestaat grotendeels uit zelfstudie. Wel worden er 4x consultatiebijeenkomsten georganiseerd. En het is natuurlijk altijd mogelijk om een afspraak te maken met de docent voor extra hulp bij lastige passages.

Onderwijsvorm

Het vak bestaat grotendeels uit zelfstandige literatuurstudie. Ondersteuning wordt geboden in de vorm van vier bijeenkomsten waarop vragen over de stof kunnen worden gesteld.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

  • Bijwonen college: 4 x 2 uur = 8 uur

  • zelfstudie 132 uur (2,5 pagina per uur = 350 pagina’s)

Toetsing

  • Mondeling tentamen.
    Van de student wordt verwacht enkele willekeurige fragmenten uit de gelezen literatuur letterlijk en zonder woordenboek te kunnen vertalen.

Herkansing

Kan herkanst worden.

Blackboard

Nee

Literatuur

  • 350 pagina’s Russische literatuur naar keuze, maar in overleg met de docent.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

*Registreren Contractonderwijs

  • Dit college is niet toegankelijk voor Studeren à la carte.

Contact

Studiecoördinator: T.Bouma

Opmerkingen

niet van toepassing